‘EEN GOEDE BALANS TUSSEN DE ACADEMISCHE THEORIE EN HET ‘VOETEN-IN-DE-KLEI' GEHALTE’

TIAS EXPERIENCE

‘Ik had wellicht mijn groei van manager naar leider eerder in mijn carrière moeten aanjagen’, concludeert Sandor Hermens, Manager Juridische Zaken Achmea Investment Management. Onlangs rondde Sandor het Executive Leiderschap & Management Programma van TIAS af. 'Vóór de opleiding stuurde ik nog erg op de inhoud. Dat ben ik meer en meer gaan loslaten. Ik merk dat je als leider en met de daarmee gepaard gaande andere wijze van aansturing veel meer kunt bewerkstelligen omdat je de wisdom of the crowd gebruikt.’

DE INHOUD LOSLATEN

De keuze van Sandor om het Executive Leiderschap & Management Programma van TIAS te gaan doen, had vooral te maken met het besef dat hij zijn rol als manager nog relatief vaak benaderde vanuit zijn eigen vakgebied. Na 12 jaar gewerkt te hebben als jurist/advocaat, koos hij in 2012 voor Achmea Investment Management, waar hij de afdeling Juridische Zaken inhoudelijk vorm heeft kunnen geven. Inmiddels staat er een team van negen. ‘Vier jaar geleden vroeg ik mezelf hardop af of ik nou eigenlijk wel voldoende over mijn grenzen als jurist heen aan het kijken was. Het antwoord laat zich raden. Daarom besloot ik mijn grenzen te gaan verleggen en mijzelf onder te dompelen in een leiderschapsprogramma. Omdat ik leerstof van een langer durend programma veel beter integreer, ging ik op zoek naar een opleiding die was ingericht met meerdere cycli en een doorlooptijd van ongeveer een jaar.’

‘Hoe gaaf zou het zijn wanneer de teamleden via hun creativiteit en eigen initiatief zelf de verandering oppakken?’

VERSCHIL TUSSEN LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT

‘Ik wilde me ontwikkelen tot een leider die alles overziend, de diverse stakeholders meer weet te betrekken. Dat is een rol waarbij je oog hebt voor de passie, creativiteit en het initiatief van anderen. Mijn leervraag was: hoe kan ik door mijn team als vliegwiel te gebruiken, zelf groeien? Wat hebben zij nodig in hun dagelijkse werk en in hun eigen ontwikkeling? Zien zij wat hen beperkt, en hoe kan ik daarin faciliteren? Niet overnemen en oplossen maar meedenken, spiegelen, uitdagen en faciliteren. Want als je teamleden groeien, groei je vanzelf mee. Zelf de verandering of de verbetering oppakken ‘Normaalgesproken krijg je als jurist het verzoek om naar contracten, documenten of beleidstukken te kijken en je bevindingen daarover te delen. Dat is een van de belangrijke taken van de jurist binnen veel organisaties. Wat ik in mijn team wilde ontwikkelen was dat teamleden zouden gaan inzien dat achter verschillende juridische vragen imperfecte processen schuilgaan. Hoe gaaf zou het dan zijn wanneer zij via hun creativiteit en eigen initiatief zelf de verandering of eigenlijk de procesverbetering zouden gaan oppakken. Dus zeg maar niet elke keer “dezelfde fouten uit een contract halen”, maar gaan nadenken over: hoe krijg ik de relevante personen die ik daarvoor nodig heb op één lijn, en hoe krijg ik een structuur die ervoor zorgt dat de kwaliteit van de aan mij aangeleverde contracten, documenten of beleidstukken verder wordt verhoogd? Resultaat: de medewerkers zelf voegen aanvullende competenties en waarden aan de organisatie toe waardoor zij zelf verder ontwikkelen en groeien. Op die manier leveren wij als voltallig team een verdere bijdrage aan de efficiency van de organisatie. De ander verleiden om de verandering te omarmen ‘Dit is wat ik bedoel met “durf de verandering dagelijks te benoemen en te accepteren, en verleid de ander om die verandering te omarmen en erin mee te gaan zodat je als totale organisatie beter wordt.” Een goede leiderschapsopleiding geeft je de theoretische, maar ook de praktische handvatten om dit zaadje binnen je eigen team of zelfs de gehele organisatie te planten waarbij de verandering vanuit persoonlijk, organisatorisch, governance en strategisch perspectief wordt benaderd.’

WAAROM TIAS?

In zijn zoektocht naar een passende opleiding van ongeveer een jaar werd Sandor in zijn vergelijking van leiderschapsprogramma’s vooral aangetrokken door de goede balans tussen de academische theorie en het ‘voeten-in-de-klei gehalte’ van de opleiding van TIAS. ‘Naast de theorie is er veel tijd en ruimte ingebouwd om dagelijkse dilemma’s met de mede cursisten of docenten te bespreken. De diversiteit van wat je dagelijks tegenkomt wordt gekoppeld aan de theorie. Vraagstellingen worden klassikaal besproken en echt doorleefd. De hierdoor verworven nieuwe inzichten kun je vervolgens direct in je eigen praktijk toepassen. Doordat je het echt doorleeft maak je je de inzichten sneller eigen en ben je zelfs in staat deze waar nodig nog wat aan te passen zodat ze nog beter aansluiten bij jouw eigen organisatie.’

Naam Sandor Hermens Functie Manager Juridische Zaken bij Achmea Investment Management. In deze functie geeft Sandor leiding aan negen professionals van de afdeling Juridische zaken. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de juridische aspecten van Achmea Investment Management, de business unit van Achmea die zich bezighoudt met vermogensbeheer van grote institutionele klanten. Daarnaast is Sandor betrokken bij de implementatie van nieuwe (Europese) wetgeving en governance vraagstukken. Tevens is hij inhoudelijk betrokken bij juridische vraagstukken over vermogensbeheer, algemeen contractrecht en de onderhandelingen die daaruit voortvloeien. Opleiding Executive Leiderschap & Management Programma ‘Verandering kost tijd omdat het om continue afstemming met je team, je stakeholders en de directie vraagt. Maar uiteindelijk leidt het tot inzichten waar je als totaal beter van wordt.’

‘Je gaat accepteren dat de ideale weg naar Rome niet bestaat.’

STRATEGISCH, ORGANISATORISCH EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Sandor: ‘Wat deze opleiding denk ik heel goed doet, is dat leiderschap vanuit meerdere perspectieven benaderd wordt. Door te kijken door een strategisch, organisatorisch en persoonlijke lens, kom je verschillende tegenstellingen en inhoudelijke conflicten tegen. Daardoor ga je accepteren dat de ideale weg naar Rome niet bestaat. Natuurlijk zijn er altijd meerdere wegen die naar Rome leiden, maar bij allemaal zul je onderweg verschillende hobbels tegenkomen, en regelmatig het gevoel krijgen dat je één stap naar voren en twee stappen terug doet.

‘Je eigen stokpaardjes doorduwen omdat je toevallig de CEO goed kent gaat hem uiteindelijk niet worden’

STERKE KOPPELING TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK

Je leert accepteren dat veranderen tijd kost omdat je ambassadeurs op meerder niveaus nodig hebt om tot verandering te komen. Doordat de opleiding je uitnodigt in je eigen praktijk naar je stakeholders te kijken, ben je bijna zonder dat je het door hebt, de stap aan het maken van een managerrol naar een leiderschapsprofiel. Je eigen stokpaardjes doorduwen omdat je toevallig de CEO goed kent, gaat hem uiteindelijk niet worden. Dat heeft deze opleiding mij echt doen beseffen. Hoog voeten-in-de-klei-gehalte ‘Het hoge voeten-in-de-klei-gehalte, naast het sterke theoretische kader dat ik zocht in een opleiding, heb ik ook daadwerkelijk ervaren. De sterke koppeling van wetenschappelijke inzichten en de jarenlange praktijkervaring van docenten in combinatie met de praktijk op de werkvloer die de deelnemers inbrengen, leidt tot waardevolle inzichten die je direct in de praktijk kunt toepassen.’

Actuele praktijkcase: implementatie van nieuwe wet- en regelgeving Een van de taken van de afdeling Juridische Zaken van Achmea Investment Management is dat gedegen wordt omgegaan met nieuwe wet- en regelgeving en deze binnen de organisatie tijdig wordt geïmplementeerd. ‘Nu kan ik aIs manager heel lang gaan duwen naar mijn team met de boodschap: “We moeten dit bijhouden en vertalen naar de business en het moet tijdig geïmplementeerd worden.” Maar dan ben je eigenlijk wel een heel directieve vorm van macht of leiderschapsstijl aan het inzetten. Toen we het in een college over invloed en macht hadden, en deze begrippen verder gingen afpellen kwam ik tot andere inzichten en mogelijkheden. Een bondgenootschap creëren ‘Met het oog op de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving ben ik gaan experimenteren met hulpvragen. Bijvoorbeeld: Wat is ervoor nodig of waar kan ik jullie assisteren om ervoor te zorgen dat we de implementatie tijdig gaan realiseren? Op deze manier ben je een bondgenootschap aan het creëren: in plaats van dat je zegt: “Het moet gewoon gebeuren, ik kan er niets anders van maken.” Deze laatste vorm is ook wel een vorm van aansturing, maar die werkt in de huidige maatschappij beperkt. Juist door naast je mensen te gaan staan en te luisteren, door hulp aan te bieden zonder het probleem zelf op te gaan lossen en ze uiteindelijk zelf het wiel te laten uitvinden, zet je de stap naar leiderschap. Hierbij kijk je dus veel meer naar alle stakeholders en ben je in staat in veel meer dimensies te blijven kijken. Niet terugduwen maar hulpvragen stellen ‘In eerste instantie begonnen mensen terug te duwen met opmerkingen als: “Het IT-systeem helpt hier niet erg bij, of “Het is wel erg veel werk naast mijn huidige werkzaamheden.” Op zich allemaal valide redenen. Mijn valkuil daarbij was dat ik als reactie op deze terugkoppeling veelal weer mijn ouderwetse managementstijl oppakte en zelf ook weer terug begon te duwen: “Dat moet je toch eigenlijk zelf oplossen.” Ik werd weer een “manager”. En soms ging ik zelfs zelf ook nog eens de gaten dichtlopen. Uiteindelijk natuurlijk niet de oplossing’, grapt Sandor. ‘Toen ben ik ook daarmee gestopt. Bij alles wat er terugkwam ben ik opnieuw hulpvragen gaan stellen, zoals “Hoe gaat het je wel lukken?” Hierdoor groeide het besef in het team dat van hen als professionals ook een vorm van leiderschap werd verwacht. En dan zie je een soort olievlek ontstaan. Er komt een heel ander gesprek in het team opgang. Heel mooi om te ervaren. Nu worden er binnen het team over en weer regelmatig hulpvragen gesteld. In plaats van terugduwen gaan mensen zelf naar oplossingen zoeken en werkzaamheden nog weer “handiger” structureren. Ik denk dat dit veel leuker werken is.’

INTERACTIEVE, INSPIRERENDE LEEROMGEVING VAN HOOG NIVEAU

Sandor: ‘Het senior managementniveau van de deelnemers draagt enorm bij aan de diepgang van de voorbeelden die naar voren worden gebracht. Iedereen zit met gespitste oren te luisteren naar wat peers hebben te zeggen en je herkent snel de overlappende vraagstukken die bij jezelf ook vaak leven. Dat zorgt voor een inspirerende, interactieve leeromgeving die vervolgens naar een nog hoger niveau wordt getild door de docenten. Zij zitten lang genoeg in het vak om de voorbeelden van verschillende deelnemers aan elkaar te knopen en de overlappende delen te benoemen en te verbinden met de theorie. Zelf had je soms het idee dat twee verschillende praktijkvoorbeelden geen enkele link met elkaar hadden, waarna de docent je erop wees dat het onderliggend vaak om dezelfde problematiek ging. Daarvoor hoefde je alleen maar een van de twee praktijkvoorbeelden een kwartslag te draaien. Heel inspirerend om mee te maken.’

‘Op de derde dag merkte ik vaak dat ik de leerstof echt al aan het integreren was in mijn manier van denken.’

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 3-DAAGSE MODULES

Door de modulaire en flexibele opzet van het leiderschapsprogramma is de opleiding volgens Sandor goed te combineren met een drukke agenda. ‘Ik heb er van tevoren over nagedacht of drie dagen aaneensluitend weg van kantoor teveel is of dat het wel kan. Het is inderdaad veel. Je houdt in die week tenslotte maar twee werkdagen over. Toch ben ik van mening dat een driedaagse module méér waarde toevoegt dan bijvoorbeeld een traject van zes eendaagse bijeenkomsten. Na twee dagen zit de leerstof, in ieder geval bij mij, nog niet in mijn systeem. Op de derde dag van de module merkte ik vaak dat ik de leerstof echt al aan het integreren en verankeren was in mijn manier van denken.’

‘Door weerstand te durven omarmen creëer je de omstandigheden om een goede strategische keuze te maken.’

NIEUW PERSPECTIEF OP LEIDERSCHAP EN STRATEGIE

De theorie gaf Sandor voldoende comfort om te durven uitzoomen. ‘Waar je als jurist veel meer naar het juridische werk en de kleinste details of afwijkingen kijkt, komen er, wanneer je als leider uitzoomt, ineens veel belangrijkere dilemma’s naar boven. Ook zie je ineens dat vraagstukken of thema’s overlappen. Door hiervoor oog te hebben, ze te accepteren en op te lossen brengt dit je als individu, als team en daarmee de organisatie uiteindelijk verder. Betere strategische keuzes door het omarmen van weerstand ‘Door de simpele benadering dat je niet moet vrezen voor veranderingen maar moet inzien dat verandering kan leiden tot groei, ben je meer bereid om door te vragen en je tegensprekers in je team een podium te geven. Door deze weerstand te durven omarmen creëer je de omstandigheden om een goede doordachte en gedragen strategische keuze te maken. Het vliegwiel van het team ‘De verschillende facetten van leiderschap die voorbijkomen, dwingen je na te denken over waar, hoe en waarom je gaat interveniëren. Daar word je vervolgens ook open, transparant en eerlijk over naar je team toe. Dat was ik voorheen veel minder omdat ik gewoon de “managerpet” op had. Als iemand vroeg waarom ik linksaf wilde, was mijn antwoord vaak: “Nou, omdat ik denk dat dit goed is.” Maar een vliegwiel vanuit het team is vele malen sterker dan wat ik als individu kan bewerkstelligen. Ik ga nu meer afgewogen te werk, oplossingen worden meer gedragen door het team en we zijn in staat effectiever te anticiperen op complexe uitdagingen waardoor we als organisatie uiteindelijk sneller gaan.’

TIP VAN SANDOR

Tip van Sandor als je het Executive Leiderschap & Management Programma overweegt ‘Ik besef nu dat ik te lang met de managerpet heb rondgelopen. Dus … wacht er niet te lang mee!’

Sterk en uniek leiderschapsprogramma Het TIAS Executive Leiderschap & Management Programma (ELMP) is een integraal leiderschaps- en general managementprogramma. Je ontwikkelt een hoog niveau van strategische, organisatorische en persoonlijke inzichten en vaardigheden en een uitgebreider gedragsrepertoire. Doordat het programma modulair en flexibel van opzet is, is het goed te combineren met een drukke agenda: je kunt de opleiding naar wens inrichten met aanvullende onderdelen en deze ook los volgen. Meer informatie over programma opzet en inhoud? Download dan hier de brochure en ontdek of ELMP bij jou past.

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

  • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
  • Leer je veel en snel door frequente interactie
  • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
  • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
  • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Annemiek Slofstra Program Adviser +31 13 466 86 35

Wat past voor jou? Heb je interesse om samen je leervraag uit te diepen, de mogelijkheden te bespreken en tot het best passende leertraject te komen? Ik help je graag ontdekken welk leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière.

A top-ranked business school

WE DEVELOP LEADERS TO SERVE SOCIETY BY TRANSFORMING BUSINESS

TIAS is de business school van Tilburg University en Eindhoven University of Technology.

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY