THE CHANGE-ABLE LEADER

"EEN VOLWAARDIG PROGRAMMA MET DE JUISTE NUANCE OP DE ACTUALITEIT"

Een top-ranked business school in Executive en InCompany Education volgens de Financial Times

TIAS biedt InCompany opleidingen lokaal, nationaal én internationaal aan. Online, on site en in hybride vorm.

Overall waardering van dienstverlening TIAS door The Greenery: 5 sterren.

InCompany Maatwerk in samenwerking met TIAS Naam maatwerkprogramma: The Change-able Leader Doelgroep: Toptalenten in leidinggevende rollen jonger dan 35 jaar Aantal deelnemers: 15 Samen met de meer dan 500 verenigde telers van de coöperatie Coforta, levert en distribueert The Greenery jaarrond een compleet dagvers assortiment groente, fruit en paddenstoelen aan supermarkten, groothandelaren, cateraars en de verwerkende industrie in Nederland en Europa. De missie van The Greenery: ‘Samen duurzaam verse groente en fruit voor iedereen bereikbaar maken.’

 • Opgericht in 1996
 • Omvang: 1.132 medewerkers
 • Omzet: 1.009 miljoen euro (2019)
 • Vestigingen: 3 Nederlandse distributiecentra in Barendrecht, Breda en Bleiswijk en 3 buitenlandse vestigingen in Toulouse (Frankrijk), Verona (Italië) en Picassent (Spanje). Het hoofdkantoor is gevestigd in Barendrecht.

‘Het was voor ons heel belangrijk om onze medewerkers een volwaardig programma aan te bieden, waarin de juiste nuances op de actualiteit in relatie tot onze sector en organisatie goed geborgd waren. Dat is meer dan gelukt. Het prettige contact aan de voorkant en het maatwerk van TIAS heeft daar een grote bijdrage aangeleverd.’ Aan het woord is Pascal Piepers, Managing Director The Greenery Retail. Hij was nauw betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het maatwerk TIAS-programma The Change-able Leader voor talentvolle leidinggevenden in The Greenery organisatie.

 • Doel: Het creëren van interne groeimogelijkheden voor medewerkers gekoppeld aan organisatieontwikkeling en de implementatie van de nieuwe strategie Growing Together.
 • Resultaten: Veel positieve energie, goed zicht op het potentieel van de deelnemers, proactieve ambassadeurs voor het verandermanagement, een innovatie in de markt gezet en alle deelnemers een nieuwe functie.
 • Ervaring: Er werd een continu leerproces gecreëerd dat niet alleen in het programma lag opgesloten maar ook buiten de modules om doorliep bij de deelnemers en de organisatie zelf.

GROEIMOGELIJKHEDEN EN WENDBAARHEID

Het doel van het traject was meerledig. Enerzijds wilde The Greenery voor talentvolle leidinggevenden interne groeimogelijkheden creëren en anderzijds de organisatie verder ontwikkelen door de nieuwe strategie Growing Together met bijbehorend leiderschapsgedrag te implementeren. Deze strategie is gericht op het realiseren van een toekomstbestendige organisatie met samenwerking, data, digitalisering en innovatie als pijlers en medewerkers en persoonlijk leiderschap als belangrijk aandachtspunt. In de praktijk betekent dit dat een change-able leader in staat is de wendbaarheid van de organisatie te vergroten door bij te dragen aan:

 • Verbeteren van de strategievorming en het innovatievermogen
 • Vergroten van het draagvlak voor de strategie en deze slagvaardiger te implementeren
 • Het commercieel succes van The Greenery en haar dochterbedrijven
 • Een cultuur van vernieuwing en innovatie

The Greenery koos voor een 100% maatwerk programma zodat de leerstof volledig in lijn kon worden gebracht met enerzijds de nieuwe expertises en vaardigheden die gewenst zijn bij uitvoering van de nieuwe strategie, en anderzijds met de uitdagingen waar The Greenery in haar dagelijkse praktijk voor stond.

DE TIAS-AANPAK

Om goed aan te kunnen sluiten bij de klantvraag van The Greenery, heeft TIAS allereerst een Needs Analysis uitgevoerd. Verschillende hoogleraren hebben intakegesprekken gevoerd met stakeholders in de directie, experts en deelnemers. ‘Wat is er nodig aan nieuwe kennis, houding en gedrag en wat moet dit de organisatie opleveren?’ was de vraag waarop een antwoord op moest komen. Op basis van dit antwoord zijn programmadoelstellingen geformuleerd die na validatie door het programmateam waarin TIAS en The Greenery vertegenwoordigd zijn, vertaald zijn in een maatwerkprogramma met een doorlooptijd van een jaar met 5 modules:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Strategie & innovatie
 • Strategie implementatie
 • Klantwaarde
 • Leidinggeven aan complexiteit en verandering

Belangrijk en onderscheidend aandachtspunt in het onderwijskundig ontwerp van TIAS-programma’s is integraliteit. Dit leidt tot een duurzaam leerresultaat voor zowel de deelnemers als de organisatie. Omdat in de praktijk elke situatie anders is, leert TIAS deelnemers vooral de juiste vragen te stellen zodat zij aan de hand van goed gekozen bijpassende theoretische kaders tot de juiste antwoorden kunnen komen: ‘Wat is er allemaal mogelijk? Wat past bij de uitdaging van de organisatie waar ik nu voor sta? En, hoe ga ik hier vervolgens met mijn team mee aan de slag?

Op een andere manier naar organisatievraagtukken leren kijken ‘De deelnemers deden niet alleen inhoudelijke kennis op, er is ook veel tijd besteed aan persoonlijk leiderschap in de vorm van individuele coaching, zowel vanuit TIAS als een bedrijfscoach van The Greenery, en intervisie in kleine teams. Hiermee werd een continu leerproces gecreëerd dat niet alleen in het programma lag opgesloten maar ook buiten de modules om doorging bij de deelnemers en organisatie zelf.’

De integrale aanpak bij het programma The Change-able Leader beoogde niet alleen de deelnemers uit te dagen en daarmee hoofd, hart en handen van de deelnemers te raken, maar ook indirect bij te dragen aan het resultaat en de veerkracht van de organisatie. In het programma kwam dit op de volgende manier tot uiting:

Deelnemers werkten in de verschillende modules simultaan aan harde skills als strategie, innovatie en klantwaarde, en de soft skills van persoonlijk leiderschap. Coaching en intervisie kwamen in elke module terug.

In elke module werd de verbinding gemaakt met de andere 4 modules. Daarnaast werden de diverse theoretische kaders die in elke module aan de orde kwamen, direct gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van The Greenery.

De inbreng van directie en experts in het programma maakte de verbinding tussen het geleerde en de uitdagingen in de organisatie tastbaar en zorgde tevens voor een olievlekwerking; Iedereen was betrokken.

Door af te wisselen in werkvormen, kregen de deelnemers de leerstof op diverse manieren aangeboden. Denk daarbij aan inspiratiecolleges, webinars, inspiratiebezoeken, 1 op 1 coaching, intervisie en voor elke deelnemer een business challenge waaraan door het gehele programma heen gewerkt werd.

WINST VOOR THE GREENERY OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

Pascal Piepers constateert dat het programma op verschillende niveaus winst heeft opgeleverd.

POSITIEVE ENERGIE EN ENTHOUSIASME

‘Het programma creëerde in eerste instantie veel positieve energie. De medewerkers waren enthousiast en trots dat ze werden uitgenodigd deel te nemen.’

PROACTIEVE AMBASSADEURS EN GOED ZICHT OP HET POTENTIEEL VAN DE DEELNEMERS

‘Ook ontstonden er nieuwe vragen; mensen werden nieuwsgierig en wilden graag proactief hun bijdrage leveren. Hierdoor boorden we als organisatie ook een nieuwe groep stakeholders aan die zowel op inhoud als in het verandermanagement als ambassadeurs een rol konden vervullen. Bovendien kregen we als directie tijdens het traject goed zicht op het potentieel van de verschillende deelnemers.’

EEN INNOVATIE GELANCEERD IN DE MARKT EN ALLE DEELNEMERS EEN ANDERE FUNCTIE

‘Ook voor onze organisatie als geheel heeft het programma op verschillende vlakken winst opgeleverd. Een hele concrete is een innovatie in ons verspakkettensegment. Verschillende deelnemers hebben gezamenlijk een innovatietraject doorlopen dat uiteindelijk het verspakket “De Pappels” voor baby’s heeft opgeleverd. Het concept is exclusief bij Jumbo gelanceerd, wat het traject extra speciaal maakte. Helaas heeft de coronacrisis deze innovatie voor dit moment de das omgedaan, maar het heeft ons veel inzichten gegeven voor een vervolg. Daarnaast zijn er verschillende deelnemers doorgestroomd naar senior managementfuncties, of is juist een carrièreswitch gestimuleerd. Feitelijk hebben anderhalf jaar na de afronding van het programma alle deelnemers nu een andere rol of functie binnen of buiten The Greenery.

Co-creatie in maatwerk gefocust op de klantvraag ‘Een concreet voorbeeld dat het maatwerkprogramma dat TIAS in co-creatie met The Greenery heeft ingericht, heeft opgeleverd, is het bij Jumbo Supermarkten gelanceerde verspakket voor baby’s De Pappels. Het idee voor deze innovatie is tijdens het programma ontstaan en is daarna in samenwerking met onze marketing- en innovatie afdeling naar een marktintroductie geleid.’

Maak kennis met TIAS InCompany Hoe ontwikkelen de mensen in jouw organisatie de leiderschaps- en businessvaardigheden die nodig zijn om als organisatie toekomstbestendig te zijn? TIAS ontwikkelt impactvolle programma's op maat voor alle actuele onderwerpen en disciplines die voor business- én organisatietransformatie van belang zijn.

Persoonlijk contact om over jouw HR-vraagstuk te praten? Neem gerust contact met mij op.

Miranda Bol Director Incompany programs +31 13 466 86 43

Our conviction We believe business exists to serve society. Our purpose We develop leaders to serve society by transforming business. Our mission We are the go-to school for business transformation that serves society. Our vision We are an international hub for life-long learning and development for leaders who want to have impact and serve society by transforming business. TIAS #Neverstopasking At TIAS, we encourage people to never stop asking. To be critical, inquiring and creative, with a strong focus on collaboration.

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY