‘IK KAN WAT IK GELEERD HEB HEEL GOED TOEPASSEN IN MIJN HUIDIGE JOB’

TIAS EXPERIENCE

‘De kennis over investeringsvraagstukken en bedrijfsanalyses heeft voor mij een enorme toegevoegde waarde.’ Aan het woord is Ruud van Keulen, als Management Consultant werkzaam in de CFO & Enterprise Value praktijk van Accenture. Onlangs rondde hij de Executive Master in Finance van TIAS af. ‘Ik kan nu sneller de juiste financiële informatie doorgronden en op basis daarvan een goed inhoudelijk gesprek voeren met cliënten.’

In zijn werkzaamheden als data analytics specialist kwam Ruud vooral in aanraking met finance projecten. Dat triggerde zijn interesse voor finance. Tijdens deze periode ontstond ook de behoefte om een Executive MBA te gaan doen. Maar toen hij zich uiteindelijk ging oriënteren, ontdekte hij dat er veel overlap was met twee masters die hij in het verleden al had gedaan. Zo kwam hij op zijn keuze voor een master in finance. ‘Een soort Executive MBA, maar met het zwaartepunt op finance. Dat sloot heel mooi aan bij het werk wat ik nu doe.’

ACADEMISCHE KENNIS VERGAREN EN TOEPASSEN

Ruud: ‘Voor mij waren er uiteindelijk drie redenen om een master in finance te doen. De eerste was vooral praktisch. Ik wilde mijn netwerk uitbreiden met gelijkgestemden; mensen binnen corporates, dan wel binnen consulting, die een aantal jaren werkzaam zijn op hetzelfde niveau als ik. De tweede reden was verdere verdieping in finance kennis. In mijn werk bij Accenture had ik al veel praktische kennis opgedaan over finance; hoe zich dat uitspeelt binnen bepaalde systemen en processen. Maar voor mezelf wilde ik meer academische verdieping. De derde reden was de kennis die daaruit voortkwam kunnen toepassen in mijn praktijk.’

‘In mijn werk ben ik veel bezig met toekomstgerichte analyses en investeringsvraagstukken. Dat is ook de oriëntatie van de Executive Master in Finance van TIAS.’

WAAROM TIAS?

Tijdens zijn oriëntatie op een master in finance-programma, kwam Ruud erachter dat het programma van TIAS redelijk uniek is in zijn soort. ‘De meeste programma’s op dit vlak zijn gericht op finance en control. Dus vooral gericht op het analyseren van cijfers om iets wat al is gebeurd te kunnen verklaren. In mijn werk ben ik juist veel meer bezig met toekomstgerichte analyses en investeringsvraagstukken. Dat is ook de oriëntatie van de Executive Master in Finance van TIAS.’ Doorslaggevend in zijn keuze voor TIAS was dat een aantal hoogleraren van de TIAS-master ook verbonden is aan de internationaal hoog aangeschreven Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University.

Naam Ruud van Keulen

Functie Management Consultant in de CFO & Enterprise Value praktijk van Accenture, een internationale zakelijke dienstverlener op het gebied van management, technologie, en outsourcing.

Als Management Consultant adviseert Ruud CFO’s en managementteams op het gebied van enterprise performance management en digitalisering; bijvoorbeeld in een traject voor het vormgeven van een visie, ambitie en strategie over hoe processen als financial planning & analysis het beste georganiseerd en geïmplementeerd kunnen worden.

Opleiding Executive Master in Finance ‘Als er één ding is dat de master mij duidelijk heeft gemaakt, is dat er op het gebied van ESG-verslaglegging nog ontzettend veel werk is te doen in de positieve zin van het woord.’

VAN ACADEMISCHE KENNIS NAAR DE PRAKTIJK

De koppeling tussen academische kennis en toepassing in de praktijk bij de TIAS-Master in Finance vond Ruud veel sterker dan hij van andere masterprogramma’s gewend was. ‘Dat heb ik heel erg gewaardeerd. Welk vak je ook pakte, het bestond uit twee tot drie lesdagen, voor de helft gevuld met academische content en voor de andere helft gevuld met inzichten over hoe je de kennis in de praktijk kunt toepassen. De gastsprekers speelden daar ook een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld door uit te leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe bepaalde accounting regels worden toepast bij acquisities. Ook bij de vakken die voor mij iets minder relevant waren, gaven deze gastcolleges een mooi inzicht in hoe kennis vanuit een academisch perspectief uiteindelijk in de praktijk gebracht wordt.’

Uitdagende praktijkopdrachten ‘De praktijkopdrachten waarmee je na een college in groepjes aan de slag gaat, zijn erg uitdagend. Ze zijn niet alleen praktijkgericht, maar zetten ook aan tot kritisch denken, reflecteren en toepassen van wat je hebt geleerd. Met name voor de eindopdrachten van de modules moet je echt aan de bak. Deze aanpak vereist veel meer dat je kritisch naar de leerstof kijkt, dan wanneer je moet blokken om de kennis te reproduceren op een tentamen. Je moet de kennis echt gaan toepassen. Je krijgt bijvoorbeeld de theorie over bedrijfswaardering en vervolgens krijg je als eindopdracht voor een internationaal bedrijf binnen twee weken een waardering te maken. Op die manier blijft de geleerde kennis bij je. Ik heb dankzij deze manier van leren veel praktische vaardigheden meegekregen.’

Van elkaar leren door interactie en sparren ‘In de Master in Finance heb ik met veel mensen kunnen samenwerken uit allerlei andere organisaties dan consulting. Er is veel interactie in het programma en je bent continu met elkaar aan het sparren. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Vanuit consulting heb je toch een bepaalde bril op. Je vliegt problemen op een andere manier aan dan wanneer je bijvoorbeeld bij een corporate werkt of bij een organisatie van de overheid.’

‘Soms zie ik tendensen in de cijfers die wijzen op een issue dat het senior management van een bedrijf zelf nog niet gezien heeft.’

INTEGRATIE VAN STRATEGISCHE EN FINANCIËLE ANALYSES

In de verschillende modules met bijbehorende praktijkopdrachten komt het ontwikkelen van een brede financiële expertise en vaardigheden om gedegen financiële beslissingen te kunnen nemen, volgens Ruud volledig tot zijn recht. ‘In mijn rol als consultant helpt mij dit om financiële jaarverslagen, financiële rapportages, investeringsrapporten en al dat soort documentatie nog sneller en dieper te kunnen doorgronden. Voor mij een belangrijk winstpunt. Voorheen kon ik dat ook prima, maar vanuit de master krijg je de handvatten en de tools om scherp te kijken naar de belangrijkste punten, daar gelijk een goed beeld van te vormen en op door te kunnen analyseren.’

Waardevolle vaardigheden voor de dagelijkse praktijk

Ruud: ‘Ik ben beter en sneller in staat om op basis van publieke gegevens een afweging te maken van de strategische positie van een bedrijf in de markt. Dat soort inzichten leveren altijd goede gesprekken op. Voor de cliënt kan dit de aanleiding zijn om met ons in zee te gaan.’

‘Een van de praktische tips die je meekrijgt, is waar je publieke financiële informatie van bedrijven kunt vinden, waar je op moet letten en hoe je de informatie moet wegen. Soms zie ik tendensen in de cijfers die wijzen op een issue dat het senior management van een bedrijf zelf nog niet gezien heeft. Als je daar het gesprek mee kunt optuigen, kom je goed binnen. Op die manier word je ook een klankbord voor de cliënt.’

‘Ik hou me ook bezig met proposities waarbij we bepaalde services aanbieden aan cliënten. Op dat vlak merk ik ook het verschil tussen voor en na de master. Ik kan nu sneller een afweging maken of iets wel of niet een rendabele oefening gaat worden. Ik ben beter geworden in het maken van een investeringsanalyse op de service propositie.’

INSCHATTEN VAN UITDAGINGEN

Voor zijn rol als Management Consultant is het van belang dat Ruud ook weet met welke juridische en governance risico’s zijn cliënten zich bezighouden. ‘Het vak financial reporting & analysis maakt het je mogelijk dit soort uitdagingen te onderkennen en de impact daarvan te kunnen bepalen voor het financial management.’

De aankomende uitdaging: ESG-verslaglegging Ruud benadrukt verder dat sustainability een onderwerp is dat het financial management van bedrijven sowieso gaat tegenkomen de eerstkomende jaren. ‘ESG, wat staat voor environmental, social en governance, zijn de drie pijlers van sustainablity waar het financial management op de juiste manier verslag van moet doen. Dat is voor mij relevant omdat er op dat vlak voor Accenture mogelijkheden liggen om de cliënt te adviseren.’

‘De vraagstukken waar wij momenteel druk mee zijn is niet alleen aan welke harde voorwaarden ESG-verslaglegging moet voldoen, maar ook hoe je daar dan vervolgens op kunt sturen om je als bedrijf te kunnen verbeteren. Welke data heb je nodig? Welke KPI’s moet je beïnvloeden om uiteindelijk bijvoorbeeld de carbon footprint van je organisatie te kunnen verkleinen? Als er één ding is dat de master mij duidelijk heeft gemaakt, is dat er op dit gebied nog ontzettend veel werk is te doen in de positieve zin van het woord. Ik denk dat daar binnen TIAS op de juiste manier aandacht aan besteed wordt.’

‘Voor de “s” van Social is nog niet veel aandacht terwijl de maatschappelijke impact steeds zichtbaarder wordt.’

Masterthesis: Sustainable finance

Ruud koos Sustainable finance als onderwerp voor zijn masterthesis. Dit is ook bij zijn organisatie een relevant onderwerp. ‘Voor mijn onderzoek heb ik gekeken naar het samenstellen van investeringsportfolio’s op basis van human resource management: hoe gaan bedrijven om met hun medewerkers?’

‘Meestal gaat het bij sustainable finance om onderwerpen als emissie en carbon footprint. Voor de “s” van Social is nog niet veel aandacht terwijl de maatschappelijke impact steeds zichtbaarder wordt. Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik een model ontwikkeld waarmee beleggers met behulp van een risicoanalyse op human resource management, de beslissing kunnen nemen een bedrijf wel of niet op te nemen in hun portfolio.’

PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Terugkijkend op zijn TIAS-experience concludeert Ruud dat hij de doelen die hij voor ogen had, heeft kunnen waarmaken. ‘Ik heb veel theoretische kennis kunnen opdoen, mijn netwerk kunnen verbreden met gelijkgestemden in hele andere takken van sport, én de opgedane kennis en vaardigheden kan ik heel goed toepassen in mijn huidige job.’

TIP VAN RUUD

Tip van Ruud als je deze opleiding overweegt

‘Wees toegewijd en maak heel bewust de keuze om er ruim tijd voor opzij te zetten. Als je met deze mindset erin gaat, is het een hele waardevolle master met substantiële toegevoegde waarde voor je carrière.’

Ambitie om door te groeien naar een toppositie in finance?

De deeltijd Executive Master in Finance (MIF) van TIAS combineert de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van finance, strategy en economics met diepgaande kennis over de financiële sector. Altijd met een directe koppeling naar jouw praktijk.

Je ontwikkelt je in 14 maanden tot een financial van topniveau, die verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen en voor de omgeving. Studeer bij TIAS en zet je nieuwe kennis en vaardigheden in om het verschil te maken in business and society.

Download hier de brochure en ontdek of de Executive Master in Finance (MIF) bij jou past.

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

  • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
  • Leer je veel en snel door frequente interactie
  • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
  • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
  • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Emily Franken

Program Adviser

013 466 86 02

Wat past voor jou? Heb je interesse om samen je leervraag uit te diepen, de mogelijkheden te bespreken en tot het best passende leertraject te komen? Ik help je graag ontdekken welk leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière.

A top-ranked business school

WE DEVELOP LEADERS TO SERVE SOCIETY BY TRANSFORMING BUSINESS

TIAS is de business school van Tilburg University en Eindhoven University of Technology.

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY