“De theoretische kaders en nieuwe inzichten hebben mij geholpen met de ontwikkeling van een visie en het uitstippelen en implementeren van de strategie.”

Naam: Patrick Meeren

Functie: Sustainability Specialist. In deze rol is Patrick verantwoordelijk voor de vormgeving en implementatie van een framework waarmee het thema sustainability wordt ingebed in de bedrijfsorganisatie.

Organisatie: CM.com, wereldleider in cloudsoftware voor conversational commerce waarmee bedrijven hun klanten een superieure klantervaring kunnen bieden.

Leervraag: kennis en tools om betere keuzes te kunnen maken in lijn met de bedrijfsstrategie.

Opleiding: Advanced Program Leiderschap en Strategie.

‘In eerste instantie ben ik het programma gestart met losse masterclasses die aansloten bij mijn interesse voor het vinden en leggen van verbindingen die er nog niet zijn, maar waar wel waarde ligt’ vertelt Patrick Meeren, deelnemer van het Advanced Program Strategie en Leiderschap. ‘Toen ik eenmaal bezig was, kwamen de paper en het diploma in beeld. De meerwaarde daarvan zat hem voor mij vooral in een goede afronding voor mezelf. Al was het maar omdat je voor de paper terugblikt op wat je allemaal geleerd hebt, hoe je dat hebt toegepast in je eigen bedrijfsomgeving en wat je daarvan echt meeneemt naar de toekomst. Dat is een mooie aanvulling. Uiteindelijk ben ik mede dankzij dit TIAS-programma zo succesvol dat Sustainability nu op de agenda staat en dat er een stevige basis ligt om verder op te bouwen.’ Aanleiding voor het Advanced program Leiderschap en Strategie ‘Mijn vorige werkgever bood me een opleidingstraject aan waarbij ik mijn interesse op het snijvlak van innovatie en marketing kon volgen. Ik wil vanuit complexe situaties keuzes kunnen maken om concepten te ontwikkelen en die werkend te krijgen. Ik zocht een opleiding die me op dat terrein voldoende diepgang gaf, maar die ook goed te doen was naast werk en privé. ‘

‘Een masterclass van TIAS is een pressure cooker, een supersamenvatting zonder tekort te doen aan de inhoud.’

Opnieuw je geest scherpen ‘Als ik nu terugkijk op mijn leerdoelen, ging het mij vooral om bevestiging van wat ik al wist, het verdiepen op interessegebieden en een update van nieuwe ontwikkelingen. Op een bepaald punt in je carrière weet je al best veel. Het is eigenlijk opnieuw je geest scherpen. Even weer de puntjes op de i in combinatie met nieuwe inzichten.’

Waarom TIAS? ‘TIAS kende ik al vanuit de Universiteit van Tilburg. Ook had ik al eens een TIAS-masterclass gevolgd. Toen vertelde de professor dat wat erin een 3-daagse masterclass aan bod komt, normaal gesproken een programma van 3 maanden omvat. Een masterclass van TIAS is een pressure cooker, een supersamenvatting zonder tekort te doen aan de inhoud. De docenten komen heel snel tot de kern, weten waar ze het over hebben, en het blijft niet bij een theoretische oefening.’ Direct inzetbare kennis ‘Dat je de kennis direct kunt toepassen in je eigen bedrijfsomgeving, is een heel groot voordeel. De kennis is actionable. Soms kom je daar pas later achter omdat je eigen timing en het ritme van je bedrijfsomgeving niet altijd synchroon lopen. Maar als zich een situatie voordoet waarin je de kennis kunt toepassen, dan heb je al wel je kapstok. Je hebt je gedachten er al een keer over kunnen laten gaan. Daardoor ben je in staat veel sneller te kaderen, onderwerpen aan elkaar te knopen en te schakelen. Bij strategie en leiderschap is dat natuurlijk erg prettig. Met het oog op de toekomst kijk je vooruit, maar vervolgens ook weer terug om je organisatie mee te nemen.’

LEIDERSCHAP, STRATEGIE EN TRANSFORMATIE IN DE PRAKTIJK

De masterclasses van het Advanced Program Leiderschap en Strategie zijn achteraf gezien een goede voorbereiding op Patricks’ huidige functie Sustainability Specialist. ‘De rode draad bij mijn huidige werkgever CM.com is innovatie. Het bedrijf is een van de 3 partijen in de wereld op het gebied van conversational commerce die communicatiekanalen en het realiseren van betalingen bij elkaar kan brengen. Bij CM.com kwam ik oorspronkelijk binnen om leiding te geven aan en beter structureren van een team dat ticketing-oplossingen voor festivals en sportevenementen, zoals de Formule 1 van Zandvoort, ontwikkelt. Sindsdien heeft CM.com een aantal overnames gedaan, is naar de beurs gegaan en ben ik overgestapt naar mijn huidige functie Sustainability Specialist. In deze functie komen leiderschap, strategie en transformatie bij elkaar.’ Sustainability strategie uitstippelen en implementeren ‘Met de beursgang en groei van CM.com werd nieuwe wet- en regelgeving van toepassing, zoals non-financial reporting en binnenkort de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Sustainability, waarbij je rapporteert hoe je je als bedrijf verhoudt tot Environmental, Social & Governance (EGS), is daar ook een onderdeel van. Voor rapportering over ESG zijn wet- en regelgeving hieromtrent en de missie en waarden van het bedrijf leidend. Door via die 3 brillen te kijken, heeft CM.com besloten zijn sustainability-beleid uit te leggen aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Vervolgens hebben we gekeken welke goals het meest relevant zijn in relatie tot onze bedrijfsactiviteiten, zodat we daarmee ook impact kunnen maken. Zo zijn we op 4 goals gekomen waar subgoals aan vast zitten die om actie vragen.’

‘Sustainability staat nu op de agenda en er ligt een stevige basis om verder op te bouwen.’

Leiderschap: in 1,5 jaar sustainability ingebed ‘Op dit moment ben ik bezig om de onderneming mee te nemen in welke acties nodig zijn zodat ze zelf aan de hand van de 4 gekozen VN-Sustainable Development Goals lange termijn waardecreatie kunnen waarborgen. Je ziet nu binnen CM.com dat er overal Sustainability op de agenda’s komt te staan. Van "Hoe kunnen we leveranciers selecteren op basis van Sustainability criteria?" tot de beloning van de board die inmiddels voor een deel afhangt van het bereiken van de sustainability-doelstellingen. Van een onderwerp dat anderhalf jaar geleden totaal nog niet speelde bij CM.com, ziet het hoogste orgaan van het bedrijf Sustainability als een belangrijk thema. Dat dit gelukt is, heeft naast strategie denk ik ook met leiderschap te maken.’ De bijdrage van de masterclasses De masterclasses hebben volgens Patrick bijgedragen om als Sustainability Specialist de kar van het traject succesvol te trekken. ‘De methodieken en de theoretische kaders en lenzen waardoor je naar werkelijkheid kan kijken, hebben geholpen met de ontwikkeling van een visie en strategie, de strategie te implementeren en de inbedding in de organisatie te realiseren.’

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP: EFFECTIEVER STRATEGIEËN REALISEREN

Het vaste programmaonderdeel Persoonlijk Leiderschap waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een masterclass of 1-op-1 coaching, is volgens Patrick een onderwerp waar veel deelnemers van denken ‘nou, dat ik weet ik allemaal wel inmiddels’. ‘Maar’, stelt hij, ‘het blijft toch verfrissend om weer een keer stil te staan bij wat nu je persoonlijke drivers en voorkeursstijlen zijn. Als je dat herbevestigd hebt, kun je vandaaruit veel effectiever je strategieën realiseren.’ Belangrijk inzicht over leiderschap Patrick koos voor de masterclass. Dat leverde hem een van de belangrijkste inzichten van het programma op. ‘Dat inzicht is dat van de vele leiderschapsvormen die er zijn, elke vorm volstaat. Dus als je weet wat je voorkeursstijl is, dan zit dat je niet in de weg. Je kan je leiderschapsstijl op een situatie of bedrijfsomgeving aanpassen, maar je hoeft nooit aan je eigen normen en waarden voorbij te gaan.’

 • Kwaliteit: ‘Academisch niveau helpt het kritisch denken’ ‘Het academisch niveau in de masterclasses helpt het kritisch denken. Belangrijk om keuzes te kunnen maken, wat weer nodig is om een strategie te ontwikkelen. “Strategie is keuzes maken”, zo is het letterlijk gezegd door een van de professoren. Terugkijkend op het Sustainability traject, dan herken ik dat bijvoorbeeld in het interpreteren van de Sustainable Development Goals. Er wordt in de beschrijving van de goals te weinig rekening gehouden met hoe je ze SMART kunt maken voor bedrijven. Je moet de geest en de letter van de beschreven goals kunnen interpreteren en dat vertalen naar je bedrijfsorganisatie. Dat vraagt om analyse en vervolgens creativiteit om dit meetbaar en toepasbaar te maken.’
 • Netwerk: ‘Je komt in aanraking met nieuwe invalshoeken’ Tijdens de masterclasses, met name tijdens de breakoutsessies en interactie in de colllegezaal, kom je in contact met deelnemers die afkomstig zijn uit bedrijfsomgevingen die normaal gesproken de ver-van-je-bed-show zijn. Op die manier kom je in aanraking met nieuwe invalshoeken. Dat vond ik echt wel verrijkend. Je krijgt de kans om bij anderen in de keuken kijken. Ik zat er vanuit een energiemaatschappij, mijn vorige werkgever. Andere deelnemers waren afkomstig van onder meer banken, de overheid en zorginstellingen. Dat leidt tot brede inzichten. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het niet uitmaakt in welke bedrijfsomgeving je opereert, we worstelen allemaal met dezelfde onderwerpen.’
 • Paper en diploma: ‘Vooral voor mezelf belangrijk’ Patrick staat op het punt te beginnen met zijn eindpaper. Over het onderwerp is hij nog niet helemaal uit. ‘Als ik de werkzaamheden bij CM.com van het afgelopen jaar had opgeschreven, had ik al een paper gehad’, lacht hij. ‘Het onderwerp zal op het terrein van inbedding van sustainability in een bedrijfsomgeving liggen. De meerwaarde van het diploma dat het programma oplevert na afronding van de paper, is vooral voor mezelf belangrijk. Dat betekent dat ik het programma goed heb afgerond.’
 • Business and Society: ‘Dat voelt natuurlijk’ Voor Patrick is de link tussen Business and Society een natuurlijke keuze. De rol die hij als Sustainability Specialist bij CM.com vervult en impact mee heeft, is puur gericht op waardecreatie op de lange termijn. ‘Als je niet open staat voor de maatschappelijke context waarin je opereert, dan heb je geen duurzaam bedrijfsmodel. Dat zie je ook terug bij TIAS. Het thema Business and Society is leidend voor de inrichting van de opleidingsprogramma’s. Dat voelt natuurlijk’
PATRICKS BELANGRIJKSTE INZICHTEN UIT DE MASTERCLASSES
 • Strategie is keuzes maken. Wat doen we wel? Wat doen we niet?
 • In principe volstaat elke vorm van leiderschap. Dus bij het uitrollen van je strategie in de organisatie, kun je altijd dicht bij jezelf blijven.

Ook jezelf opnieuw uitvinden door te verbreden en te verdiepen? Het Advanced Program Leiderschap en Strategie is gericht op een brede groep ervaren managers en professionals die toekomstbestendige strategieën willen ontwikkelen, effectief leiding willen geven en stakeholders en medewerkers inspireren en aanzetten tot verandering. Het leertraject bestaat uit vijf masterclasses, een verdieping op persoonlijk leiderschap en het schrijven van een paper. TIAS heeft een ruim aanbod van masterclasses zodat je je traject kunt afstemmen op de voor jou interessante onderwerpen. Download de brochure en lees meer over het vaak gekozen leertraject Leiderschap en Strategie.

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

 • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
 • Leer je veel en snel door frequente interactie
 • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
 • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
 • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Wat past voor jou? Heb je interesse om samen je leervraag uit te diepen, de mogelijkheden te bespreken en tot de best passende combinatie van masterclasses te komen? Ik help je graag ontdekken welk leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière.

Jet Eshuis Coördinator Programma Advies +31 13 466 86 95

A top-ranked business school

WE DEVELOP LEADERS TO SERVE SOCIETY BY TRANSFORMING BUSINESS

TIAS is de business school van Tilburg University en Eindhoven University of Technology.

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY