‘Ik maak nog steeds stappenplannen, maar nu stuur ik gaandeweg bij omdat we andere inzichten krijgen.’

Naam: Claudia Evers Functie: Regiomanager, lid MT en manager activiteitenteam. Als regiomanager is Claudia eindverantwoordelijk voor een 30-tal kinderopvanglocaties in de regio Eindhoven. Als MT-lid is ze verantwoordelijk voor een aantal portefeuilles waarbij innovatie en vernieuwing in de breedste zin van het woord een rol spelen. Als manager van het activiteitenteam stuurt Claudia een team van 8 mensen aan die de activiteitenprogramma’s maken voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Organisatie: Korein, kinderopvangorganisatie regio Eindhoven. Leervraag: De oorspronkelijke leervraag van Claudia was kennis opdoen om de beweging te maken naar een hoger strategisch niveau, maar tijdens het programma is ze zich gaan richten op de onderwerpen innovatie en verandermanagement. TIAS opleiding: Advanced Program Leiderschap, Innovatie en Verandermanagement.

‘Voorheen was ik iemand die zei: “Dit zijn onze doelen en dat willen bereiken.” Nu kan ik dankzij de opleiding veel meer zeggen: “We weten de richting en gaandeweg gaan we in die richting onze doelen bereiken, en misschien buigen we de richting wel een beetje om.”’ Aan het woord is Claudia Evers, deelnemer van het Advanced Program Leiderschap, Innovatie en verandermanagement. Qua opleiding was ze op zoek naar een totaalpakket. ‘TIAS had een heel mooi aanbod op mijn leervraag. Het bijbehorend onderzoek en de eindpaper, gaven het programma de body waar ik naar op zoek was. Dat je het programma helemaal kunt toespitsen op je eigen ontwikkelvragen en je eigen tempo, is heel prettig. Maar topkwaliteit kennis zonder dat je een zware master hoeft te doen, vind je alleen bij TIAS.’ Aanleiding voor deelname aan het Advanced Program ‘Mijn oorspronkelijk leervraag kwam voort uit mijn ontwikkelvraag door te groeien in het lijnmanagement in combinatie met een stukje interesse voor innovatie en verandering. Gedurende het programma ontdekte ik in de Masterclass Persoonlijk Leiderschap en het leiderschapsprogramma in onze eigen organisatie, dat mijn kwaliteiten vooral liggen op het gebied van innovatie, creativiteit en verandermanagement. Dat inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik tijdens het traject de laatste masterclass die ik nog moest volgen, heb ingeruild voor de Masterclass Design Thinking.

Innovatie en vernieuwing aan de orde van de dag ‘Zo kwam ik weer terug bij waar ik ooit begon. Voordat ik in de lijnmanagementfunctie terechtkwam, was ik binnen onze organisatie als productontwikkelaar 10 jaar lang degene die alleen maar met innovatie bezig was. In de kinderopvangbranche is innovatie en vernieuwing aan de orde van de dag. Mee kunnen bewegen in deze dynamische branche vraagt dat je voortdurend vooroploopt in de markt door te voelen wat ouders belangrijk vinden en op de hoogte te zijn van de nieuwe inzichten rond kindontwikkeling. In de rollen die ik momenteel vervul past het helemaal om een stukje innovatie en verandermanagement in te zetten.’

‘Topkwaliteit kennis zonder dat je een zware master hoeft te doen, vind je alleen bij TIAS’

Waarom TIAS? ‘Via een eerdere deelname aan een masterclass kende ik TIAS al een beetje. Ik vond toen het niveau van de docenten heel waardevol. Het zijn echt senior consultants die een ongelofelijke bagage uit de praktijk meenemen. Het niveau van de TIAS-docenten is echt de reden waarom ik opnieuw voor TIAS koos.’

LEIDERSCHAP, INNOVATIE EN VERANDERMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

De masterclasses van het Advanced Program bieden samen verschillende inhoudelijke invalshoeken om beter zicht en grip te krijgen op de dynamiek van exploiteren en tegelijkertijd exploreren waarmee veel organisaties worstelen. Voor Claudia heel herkenbaar. Herkenbare worsteling tussen exploiteren en exploreren ‘Wij zijn als organisatie in de afgelopen jaren hard gegroeid, terwijl de bestuurders uit die periode heel erg inzetten op innovatie. Er ontstond een steeds grotere portefeuille innovatie die vooral in het dagelijkse werk van alle medewerkers werd geïntegreerd. Waarop de organisatie op een gegeven moment heel hard riep: “Dit gaan wij niet meer voor elkaar krijgen!” Vervolgens werd er een aparte divisie Innovatie ingericht. Maar dat werkte ook niet omdat de verbinding met de rest van de organisatie verdween. Toen is de beweging gemaakt naar een mengvorm. De meeste vernieuwingen zijn weer onderdeel van het reguliere werk, terwijl echte innovatie in aparte projecten wordt uitgevoerd.’ Kennis direct toegepast in eigen onderzoek De perspectieven, handvatten en tools die Claudia in de masterclasses aangereikt heeft gekregen om leiding te geven aan innovatie en grip te krijgen op het dilemma exploiteren versus exploreren, heeft ze direct ingezet bij haar onderzoek wat inmiddels heeft geleid tot een concept. ‘Ik had voor de ontwikkeling van het concept een projectteam kunnen samenstellen, maar ingegeven door de masterclasses, heb ik voor het activiteitenteam gekozen. Ik heb het team gevraagd of ze er blij van zouden worden als ze deze opdracht toe konden voegen aan hun reguliere takenpakket? Het antwoord was ja. Daarmee werd innovatie toch weer een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Het voordeel daarvan is dat je heel erg verbinding houdt met wat er speelt in de organisatie, en het niet op een eilandje aan het uitproberen bent.’ Dagelijkse reminder aan persoonlijk leiderschap ‘Voor mijn dagelijks werk hebben de Masterclasses Persoonlijk Leiderschap en Design Thinking mij het meest gebracht. In de Masterclass Persoonlijk leiderschap kwam naar voren dat ik geen strateeg of visionair ben, maar een creatieveling en een doener. Dit ervaar ik dagelijks. De uitslag van de scan die je tijdens de masterclass doet, pak ik er nog vaak bij als reminder: zie je wel, dit is wat ik nodig heb om werkgeluk te ervaren. En o ja, dit is mijn allergie, daarom vind ik dit een lastige situatie.’ De ruimte van Design Thinking ‘De Masterclass Design Thinking heeft mij veel gebracht omdat je daarmee het creatief denken aanzet, en dat is mijn natuurlijke habitat: werkvormen voor creatief denken, mensen meenemen in creatieve processen, accepteren dat je voortdurend aan het veranderen bent. Ik heb me gerealiseerd dat het gewoon laten gebeuren van creatief denken als een organisch proces, een geweldige vorm van vernieuwen en innoveren is. Dat pas ik ook echt toe. Die ruimte voel ik nog iedere dag. Ik maak nog steeds stappenplannen, maar tegelijkertijd zeg ik: “‘t kan ook maar zo zijn dat we het plan aanpassen omdat we andere inzichten krijgen.”’

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP: ‘HET CEMENT TUSSEN DE MASTERCLASSES’

Een vast onderdeel van het programma is een ontwikkeltraject op het gebied van persoonlijk leiderschap. Daarbij kun je kiezen tussen 1-op-1 coaching óf de Masterclass Persoonlijk Leiderschap. Voor Claudia, die koos voor de masterclass, was dit onderdeel een hoogtepunt van het programma. ‘Super waardevol. De Masterclass Persoonlijk Leiderschap is voor mij het cement tussen de verschillende masterclasses. Ongelofelijk knap ‘Ik vond het ongelofelijk knap hoe de docent in een groepje waarin niemand elkaar kent, al in het eerste gesprek bij iedereen heel snel tot de kern wist te komen. Ik ging echt super geïnspireerd naar huis die dag, terwijl ik vooraf toch echt vragen had. Want hoeveel veiligheid voel je in een groep met mensen die je niet kent? Ik doorliep tegelijkertijd een 2-jarig leiderschapsprogramma in onze eigen organisatie. Dus ik kon het mooi vergelijken. Ik kwam tot de conclusie dat ik meer veiligheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heb ervaren in de groep met mensen die ik totaal niet kende en die zich allemaal kwetsbaar durfden op te stellen. Heel waardevol.’ Kwaliteit ‘De academische basis van de masterclasses heeft mij veel gebracht. Ik ben geen academicus en niet zo van de theorie. Maar ik ben uit mijn comfortzone gestapt en ik heb geleerd om tot wetenschappelijk onderbouwde keuzes te komen. De link tussen theorie en praktijk is tot stand gekomen in mijn eindpaper.’

PAPER EN DIPLOMA: ‘DÉ MEERWAARDE VAN HET PROGRAMMA’

Het onderzoek en de bijbehorende paper als afsluiting van het programma vormen volgens Claudia dé meerwaarde van het programma. ‘Daarmee bundel je alles. Je gaat terug in de tijd om de theorie weer terug te halen, je gaat wat je geleerd hebt toepassen en je bijt je vast in een onderwerp dat voor je organisatie belangrijk is. Zonder eindpaper heb je geen compleet traject vind ik. Dan blijven het losse masterclasses.’ Het onderwerp van het paper Halverwege het programma kreeg het onderwerp voor het paper vorm. ‘Ik had 2 eisen waaraan het paper-onderwerp voor mezelf moest voldoen: dat ik er heel blij van werd, anders zou ik het niet voor elkaar krijgen en dat ik er direct de toegevoegde waarde voor onze organisatie van inzag, zodat het paper niet in een bureaula zou verdwijnen. Digitalisering is een van de 4 strategische thema’s in onze organisatie, ik vind het zelf een gaaf thema en ik zag ook de urgentie om daar echt handreikingen voor te doen. Dus voor mij was het heel simpel dat het onderwerp in de lijn van dat thema zou liggen.

‘Zonder eindpaper heb je geen compleet traject vind ik. Dan blijven het losse masterclasses.’

Trots op de toegevoegde waarde voor de organisatie ‘Inmiddels ligt er op basis van het onderzoek een concept om samen met medewerkers en kinderen aan de slag te gaan met digitalisering. Verder heeft een aantal projectleiders van andere projecten een aantal onderdelen van mijn onderzoek in hun projecten gebruikt. Er is een soort synergie in de organisatie ontstaan. Dus ik durf met trots te zeggen dat het onderzoek en het paper van toegevoegde waarde zijn voor onze organisatie. Het diploma, voor mij het bewijs van een goede afronding, is mijn dossier ingegaan. Daarmee geef je het, ondanks dat het geen erkend diploma is, wel een status.’

2 TIPS VAN CLAUDIA
  • Blijf gedurende het programma scherp op je eigen ontwikkeling en wat je daarvoor nodig hebt. Je kiest aan het begin 5 masterclasses die op dat moment het beste bij je leervraag passen. Maar gedurende het programma ontwikkel je je. Het kan zo maar zijn dat je een andere masterclass of een extra masterclass nodig hebt.
  • Plan de Masterclass Persoonlijk Leiderschap in na minimaal 3 of 4 masterclasses. Door de zoektocht die je in de eerdere masterclasses achter de rug hebt, kan de Masterclass Persoonlijk Leiderschap volledig tot zijn recht komen.

Ook jezelf opnieuw uitvinden door te verbreden en te verdiepen? Het Advanced Program Leiderschap, innovatie en verandermanagement is toegankelijk voor een brede groep ervaren managers en professionals. Het leertraject bestaat uit vijf masterclasses, een verdieping op persoonlijk leiderschap en het schrijven van een paper. TIAS heeft een ruim aanbod van masterclasses zodat je je traject kunt afstemmen op de voor jou interessante onderwerpen. Download de brochure en lees meer over het vaak gekozen leertraject Leiderschap, innovatie en verandermanagement.

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

  • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
  • Leer je veel en snel door frequente interactie
  • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
  • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
  • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Wat past voor jou? Heb je interesse om samen je leervraag uit te diepen, de mogelijkheden te bespreken en tot de best passende combinatie van masterclasses te komen? Ik help je graag ontdekken welk leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière.

Jet Eshuis Coördinator Programma Advies +31 13 466 86 95

A top-ranked business school

WE DEVELOP LEADERS TO SERVE SOCIETY BY TRANSFORMING BUSINESS

TIAS is de business school van Tilburg University en Eindhoven University of Technology.

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY