‘IK HEB ECHT GELEERD VRAAGSTUKKEN VANUIT VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN TE BEKIJKEN’

TIAS EXPERIENCE

‘Ik heb nu meer oog voor het grotere geheel en schiet niet meer gelijk in de actie. Vaak weet je dit wel, maar doordat je de theorie van de colleges direct toepast in de eigen praktijk, heb je er direct voordeel van. Het geeft meteen inzicht.’ Aan het woord is Arjanne Herdingh, deelnemer van de Executive Master of Management and Organization (MMO). Arjanne is werkzaam als Unithoofd P&O bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Op basis van haar scriptie waarin ze pleit voor meer aandacht voor mensen en hun gedragingen bij innovatie, is ze gevraagd lid te worden van het kernteam Innovatie van het ziekenhuis. Dit geeft Arjanne de gelegenheid om met behulp van haar nieuwe kennis mede vorm te geven aan een veranderstrategie en haar aanbevelingen in de praktijk te brengen.

P&O EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

De aanleiding voor het masterprogramma van TIAS was voor Arjanne meer een persoonlijke ambitie. Echter het brede thema Management and Organization heeft ze niet voor niets gekozen. ‘Als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment, dan zie je dat de arbeidsmarkt in beweging is, het zorglandschap aan het veranderen is en dat digitale transformatie noodzakelijk is. In deze ontwikkelingen hebben medewerkers een belangrijke rol. Voor P&O is het belangrijk om daarin mee te denken: “Hoe kun je als medewerker blijven aansluiten bij deze ontwikkelingen en de organisatie?” En andersom “Hoe zorg je dat medewerkers meegaan in die veranderingen?” Dat zijn voorbeelden die in de master MMO nadrukkelijk naar voren komen en aandacht krijgen. Daar wilde ik meer over weten.’ Strategisch denken ‘Mijn leerdoel bestond voornamelijk uit meer strategisch leren denken en mezelf ontwikkelen op persoonlijk vlak. Als je kijkt naar de impact van COVID, dan is heel erg zichtbaar geworden dat medewerkers wendbaar moeten zijn en blijven om mee te gaan in de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik vind dat je als werkgever mede de verantwoordelijkheid hebt om medewerkers daarbij te ondersteunen en om over dat soort vraagstukken na te denken. Daar heeft deze opleiding zeker bij geholpen.’ Toekomstbestendig Haar blik op het grotere geheel zet Arjanne in bij de strategische veranderingen die spelen binnen het JBZ op het gebied van het toekomstbestendig maken van de organisatie met oog voor zowel het eigen duurzame rendement als de maatschappelijke rol van het ziekenhuis. ‘Onze organisatie is bezig met het gezondheidswelzijn oftewel de positieve gezondheid van patiënten. Vanuit P&O sluiten we hierbij aan door de vertaling te maken naar het gezondheidswelzijn en de inzetbaarheid van onze medewerkers. Als P&O zijn we daarin ondersteunend en faciliterend door te zorgen dat medewerkers lekker kunnen werken en het beste uit zichzelf kunnen halen, maar ook door het eigen initiatief van medewerkers te stimuleren.’

Naam: Arjanne Herdingh Functie: Unithoofd P&O bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In deze functie is Arjanne verantwoordelijk voor de operationele processen en aansturing van de afdeling P&O. Arjanne geeft leiding aan veertig mensen werkzaam in de teams arbo en verzuim, P & O service, werving & selectie, functioneel beheer, salarisadministratie en de flexpool. Opleiding: Executive Master of Management and Organization ‘De directe toepassing van de inzichten uit de colleges in mijn eigen praktijk, heeft me verdieping en verbreding gebracht op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Ik ga ik er niet meer vanuit dat het allemaal vanzelfsprekend is voor anderen als ik iets vertel. Normaalgesproken ben ik iemand die best wel snel kan gaan. Nu kijk ik achterom om te zien of anderen me volgen. Ik stel vaker vragen en leg meer uit en neem mensen mee in mijn gedachtegang. Dit krijg ik ook terug van collega’s. Dat zij zien dat ik daarin gegroeid ben, vind ik heel fijn.’

VAN STRATEGIE NAAR CONCRETE ACTIE

Arjanne: ‘Dankzij de opleiding ben ik nu veel meer bezig met de doorvertaling van de strategie naar de concrete actie, voordat ik in de actie schiet. Soms moet je het ergens aan ophangen, een visie hebben. Ook om mensen mee te krijgen. Niet alleen “Wat doen we dan?”, maar ook “Waarom doen we het dan?” en “Hoe gaan we het doen?” Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal in een organisatie, vooral in een ziekenhuis. Thema’s die ons ziekenhuis belangrijk vindt, zoals innovatie, positieve gezondheid en goed werkgeverschap, kwamen in de opleiding aan bod. De inzichten die de modules hebben gegeven hebben me geleerd hoe ik deze thema’s beter kan voorvertalen naar mijn eigen werk. Meer leren met verschillende werkvormen ‘De doorvertaling van theorie naar praktijk oefen je tijdens de opleiding door elke module af te sluiten met een groepsopdracht of een paper. Je past de behandelde stof toe in je eigen organisatie. Dat is heel leerzaam. Van sommige modules vroeg ik me van tevoren af of ik daar wat mee kon binnen mijn eigen afdeling. Bijvoorbeeld het thema logistiek. Uiteindelijk heb ik een paper geschreven over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren door het verkorten van de doorlooptijd van de opmaak van contracten. Zo maak je van een groot onderwerp iets kleins en praktisch voor je eigen afdeling. Dat heb ik echt geleerd door papers te schrijven. Wat ik ook leuk vond waren de games. Samen met anderen breng je de theorie direct in de praktijk in een simulatie. Verder was er veel interactie tijdens de (online) sessies en in pauzes was er veel tijd om vragen te stellen. Dat was heel prettig.’ Diversiteit in deelnemers ‘Daarnaast heb ik veel gehad aan andere deelnemers. De deelnemersgroep was heel divers. Dat is niet alleen leuk, je hoort ook hoe andere organisaties vraagstukken benaderen. Wat ik daarin heb gemerkt is dat veel organisaties dezelfde vraagstukken hebben. Een ziekenhuis is in die zin niet zoveel anders dan de belastingdienst of een ICT-bedrijf. Door daarover met elkaar te sparren, leer je van elkaar en dat geeft nieuwe inzichten.’ Diversiteit in docenten ‘Dankzij de verschillende werkvormen, blijf je alert. Daarnaast is elk onderwerp anders en werk je per onderwerp met verschillende docenten. Zo leer je meer: de docenten benaderen de thema’s op hun eigen manier vanuit hun vakgebied en achtergrond. De begeleiding vanuit TIAS daarbij heb ik als positief ervaren.’

‘Omdat er veel tijd in een scriptie gaat zitten, vond ik het belangrijk om een onderwerp te kiezen waar ik affiniteit mee heb. Maar, ik vond het net zo van belang dat de scriptie niet in een la zou belanden.’

DE SCRIPTIE

Voor haar afstuderen schreef Arjanne de scriptie met de titel “Telemonitoring: Zorg op afstand of zorgen over afstand?” Daarvoor deed ze onderzoek naar belemmerende en stimulerende factoren van de adoptie van de eHealth-toepassing telemonitoring door medisch specialisten binnen het JBZ en hoe deze te bevorderen. ‘Voordat ik tot dit scriptieonderwerp kwam, heb ik veel met mensen in het ziekenhuis gepraat. Omdat er veel tijd in een scriptie gaat zitten, vond ik het belangrijk om een onderwerp te kiezen waar ik affiniteit mee heb. Maar, ik vond het net zo van belang dat de scriptie een bijdrage zou leveren aan het ziekenhuis. Dat het niet in een la zou belanden.’ Kiezen van het onderwerp ‘Voor mijn persoonlijke ontwikkeling was ik op zoek naar een onderwerp buiten het HR-vakgebied. Mijn nieuwsgierigheid en interesse naar vernieuwing en verbetering, maar ook digitalisering hebben na gesprekken met een lid van de raad van bestuur, een cardioloog en collega’s van het innovatieteam tot het onderwerp “adoptie van telemonitoring door medisch specialisten” geleid. De cardioloog vertelde dat het mooi zou zijn als telemonitoring door de positieve ervaringen op haar afdeling binnen het JBZ verder uitgebouwd zou kunnen worden, maar dat ze merkte dat dit in de praktijk soms als lastig werd ervaren.’ Nog meer kennis over veranderkunde ‘Tijdens het werken aan de scriptie heb ik de opgedane kennis uit met name de modules Transformatie & Leiderschap en Innovatie gebruikt en me in deze onderwerpen verder verdiept waardoor ik nog meer kennis heb opgedaan. Goed plannen en doorzetten was daarnaast belangrijk om de scriptie op tijd af te kunnen ronden. Dat is gelukt. Het heeft ook wel wat frustratie gekost moet ik eerlijk zeggen. Heel fijn tijdens het schrijfproces was de steun van een appgroep van zes medestudenten die allemaal met hun scriptie bezig waren. Samen hebben we veel gespard, elkaar geholpen en elkaar erdoorheen gepraat. Dat heb ik als heel waardevol ervaren. Soms zit je heel erg in je eentje in een proces. Dan is het fijn om van anderen te horen dat ze met hetzelfde worstelen als waar jij mee worstelt.’ Inzichten toepassen in de praktijk Arjanne: ‘Het belangrijkste inzicht dat uit mijn onderzoek naar voren is gekomen, is dat bij innovatie de aandacht vooral uit moet gaan naar de mensenkant en minder naar de technologische kant. Dus dat het heel erg belangrijk is om medisch specialisten eigenaarschap te geven op dit soort onderwerpen en hen vooral mee te laten denken in de verandering, in plaats vanuit de organisatie iets te bedenken en op te leggen. Dat komt ook uit theorie naar voren. Ook is het van belang om de verwachte voordelen voor specialisten, maar zeker ook voor patiënten, meer expliciet te benoemen en zichtbaar te maken. De cardioloog met wie ik vooraf had gesproken om het scriptieonderwerp af te bakenen, was heel positief over de scriptie omdat het haar meer inzicht gegeven heeft in de gedragsverandering die nodig is bij telemonitoring. Deze week hebben we een afspraak om te kijken wat we verder met de inzichten uit de scriptie kunnen doen. Wat ook leuk is, is dat de voorzitter van het kernteam Innovatie van het ziekenhuis heeft gevraagd of ik wil deelnemen aan het team om te kijken hoe we bij innovaties de mensenkant meer aandacht kunnen geven.’

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN

Als Arjanne haar persoonlijke en professionele ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt kort zou moeten omschrijven, komen de woorden “helicopterview” en “balans houden” als eerste naar boven. ‘Ik heb echt geleerd vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en soms even stil te staan om weer verder te gaan. Daarnaast was het soms heel druk op persoonlijk vlak door de combinatie van werk, gezin en de opleiding. Vandaar “balans houden”. Vanwege COVID had ik het heel erg druk op mijn werk, maar ook dankzij COVID heb ik een aantal weekenden aan mijn studie kunnen besteden, wat onder normale omstandigheden lastiger zou zijn geweest.’ Lachend: ‘Thuis waren ze blij toen ik klaar was.’

TIP VAN ARJANNE

‘Als je een opleiding van TIAS overweegt, vooral doen want het is het echt waard! Het is een tijdsinvestering die je echt wat brengt, maar er moet wel ruimte voor zijn. Reserveer er dus tijd voor, maak afspraken, ook thuis, plan goed en hou je daaraan.’

Breng de verandering op gang Deze tijd vraagt om professionals en managers die oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken op het grensvlak van business en society. De Executive Master of Management and Organization (MMO) daagt je uit én inspireert je om na te denken over de impact van ontwikkelingen die vandaag de dag aandienen. Het programma biedt je de kennis, expertise en instrumenten om verandering op gang te brengen in je eigen organisatie. Daarbij is er volop aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de maatschappij, bijvoorbeeld op digitaal vlak. Download de brochure en ontdek wat MMO voor jou en je organisatie kan betekenen.

LEREN BIJ TIAS

Wil jij meer impact creëren op je organisatie en op de samenleving?

Met de flexibele aanpak van TIAS creëer je impact:

  • Stem je je opleiding en leertraject af op jouw leerbehoeften
  • Leer je veel en snel door frequente interactie
  • Leer je in je eigen tempo, zowel online als on-site
  • Staat persoonlijke aandacht centraal waardoor je het maximale uit jezelf haalt en je beschikbare tijd
  • Stap je in wanneer jij dat wilt

Wil je meer informatie over onze programma-opzet?

DE VOLGENDE STAP

Wat past voor jou? Heb je interesse om samen je leervraag uit te diepen, de mogelijkheden te bespreken en tot het best passende leertraject te komen? Ik help je graag ontdekken welk leertraject goed aansluit bij jouw ambities, leerdoelen en fase in je carrière.

Annemiek Slofstra Program Adviser +31 13 466 86 35

A top-ranked business school

WE DEVELOP LEADERS TO SERVE SOCIETY BY TRANSFORMING BUSINESS

TIAS is de business school van Tilburg University en Eindhoven University of Technology.

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY