HOE ZORG IK DAT MENSEN MIJ VERTROUWEN?

Confidence Quotient

6 kernfactoren die het vertrouwen van mensen positief beïnvloeden Als mensen jou vertrouwen, zullen zij zich veilig en op hun gemak voelen. Hierdoor zullen zij zich vrijer bewegen en zich minder terughoudend inzetten voor relaties of acties. De mate van vertrouwen van mensen in jou is afhankelijk van hoe zij jou zien en over jou oordelen. Dit betekent dat vertrouwen erg beïnvloedbaar en subjectief is. Met de 6 kernfactoren uit het Confidence Quotient model, krijg je inzicht in hoe vertrouwen werkt en hoe je het vertrouwen van anderen kunt winnen.

CONCEPTUEEL MODEL

De Confidence Quotient geeft de belangrijkste elementen weer die bepalend zijn voor het vertrouwen dat mensen in iemand hebben. In dit model zie je dat een aantal factoren (boven de scheidingslijn) elkaar versterkt bij het vergroten van iemands vertrouwen in de ander. In plaats van een optelsom (+) is het juist een vermenigvuldiging (x). Gelijktijdig zie je (onder de scheidingslijn) dat een aantal factoren het vertrouwen van een persoon in de ander aanzienlijk ondermijnen. Samen verminderen deze niet alleen het vertrouwen (-), ze snijden het aanzienlijk terug (/). Ondanks dat het model eruit ziet als een wiskundige formule, is het juist bedoeld om de relatie aan te geven tussen de variabelen, niet om een werkelijk cijfer te berekenen.

DE KERNELEMENTEN

Het Confidence Quotient model onderscheidt 3 categorieën die samen bijdragen aan het vertrouwen dat mensen in een ander hebben. Elke categorie is opgebouwd uit 2 kernfactoren. De 6 kernfactoren voor vertrouwen in anderen:

Geloofwaardigheid

Iemand wordt als geloofwaardig beschouwd als diegene overtuigend in staat lijkt te zijn om resultaten te behalen. Als jij geloofwaardig overkomt, denken anderen dat de kans dat jij in staat bent succesvol je taken uit te voeren, groot is. Er zijn 2 kwaliteiten nodig om geloofwaardig over te komen:

1. Bekwaamheid Anderen moeten zien dat je beschikt over de middelen en vaardigheden om iets voor elkaar te krijgen. Je moet competent overkomen op een bepaald domein en toegang hebben tot de mensen en input die nodig zijn om dingen gedaan te krijgen.

2. Betrouwbaarheid

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat jij op het juiste moment initiatief neemt om resultaat te behalen. Zij moeten erop kunnen rekenen dat je op een betrouwbare en voorspelbare manier zal doen wat er moet gebeuren.

Vertrouwenswaardigheid

Wanneer je het vertrouwen kunt uitdragen om het juiste te doen, word je als vertrouwenswaardig gezien. Hiervoor dien je integer te zijn en de belangen van anderen te kunnen respecteren. Er zijn 2 aspecten belangrijk om vertrouwenswaardig over te komen: 3. Intenties Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat je eerlijk bent over je bedoelingen en dat deze in lijn zijn met hun eigen bedoelingen. Je moet geen verborgen agenda hebben en met dezelfde doelen als die van hen.

4. Eerlijkheid

Mensen moeten geloven dat redelijkheid en rechtvaardigheid leidend voor je zijn. Anderen moeten je zien als iemand met morele principes, van wie je mag verwachten dat diegene evenwichtig en correct zal handelen.

Risico De 4 eerdergenoemde kernfactoren dragen bij aan het vertrouwen in jou. Daar staat tegenover dat wanneer mensen worden blootgesteld aan een slechte situatie, zij dit direct verrekenen met dit vertrouwen. Als zij zich kwetsbaar voelen voor mogelijk verlies of gevaar, zullen ze op dat moment minder vertrouwen in je hebben. Jouw risicoprofiel hangt van 2 factoren af:

5. Kans

Mensen moeten het gevoel krijgen dat het onwaarschijnlijk is dat jouw gedrag hen negatief zal beïnvloeden. Zij moeten de kans relatief laag inschatten dat jouw acties tot ongewenste gevolgen zullen leiden.

6. Impact Mensen moeten tevens geloven dat, wanneer er zich toch een negatieve situatie aandient, de gevolgen hiervan niet groot zullen zijn. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat de eventueel negatieve gevolgen van jouw acties relatief beperkt zullen zijn.

Wil je inzicht krijgen in de impact van jouw leiderschap?

In de Leiderschap & Management programma’s van TIAS leer je hoe je een meer betrouwbare leider kunt worden in de ogen van al je stakeholders. Benieuwd welk programma het beste aansluit bij jouw ambities, leerbehoeftes en carrièrefase?

DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN

Op basis van de 6 kernfactoren van het Confidence Quotient model, kunnen 5 belangrijke inzichten over vertrouwen worden geformuleerd.

  • Vertrouwenswaardig is niet hetzelfde als geloofwaardig Vaak wordt vertrouwen niet goed gedefinieerd. Velen zien vertrouwen als alles wat bijdraagt aan zekerheid. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen vertrouwen gebaseerd op gepercipieerd vermogen en vertrouwen dat is gebaseerd op gepercipieerde integriteit, oftewel ‘Kunnen we erop vertrouwen dat je de dingen juist zal doen?’ versus ‘Kunnen we erop vertrouwen dat je de juiste dingen zal doen?’
  • Vertrouwen is gebaseerd op voorspeld gedrag Hoeveel vertrouwen mensen nu in je hebben hangt af van of hoe zij denken dat jij je in de toekomst zal gedragen. Ze kijken voorbij je bekwaamheid van vandaag naar jouw toekomstige betrouwbaarheid, en voorbij je intenties van nu naar je toekomstige eerlijkheid.
  • Vertrouwen is gebaseerd op percepties Vertrouwen in een ander is subjectief. Mensen bekijken jou door hun eigen bevooroordeelde bril, en nemen daarin ook je gedrag uit het verleden mee. Je trackrecord is dus van belang – vertrouwen moet worden opgebouwd.
  • Vertrouwen wordt ondermijnd door het gepercipieerde risico Hoe groter de kans is dat er iets misgaat en hoe zwaarder de mogelijke gevolgen, hoe lager het vertrouwen dat anderen in je hebben. Zelfs personen die risico’s durven nemen, moeten op hun gemak worden gesteld door (de perceptie van) risico's te verminderen.
  • Je kunt het vertrouwen van anderen in jou positief beïnvloeden Je kunt meer betrouwbaar, bekwaam, eerlijk en goedbedoelend worden en gelijktijdig de kans op en impact van negatieve acties verminderen. Daarnaast is het van belang actief invloed uit te oefenen op hoe mensen naar jou kijken en te werken aan je reputatie/merk.
TIP

Verdien het vertrouwen iedere dag Van alle middelen die tot jouw beschikking staan, is vertrouwen waarschijnlijk de belangrijkste. Ga er niet van uit dat je op basis van bestaande vertrouwen het voordeel van de twijfel gaat krijgen, maar blijf dagelijks werken aan het bevestigen van het vertrouwen dat je al hebt opgebouwd. Prof.dr. Ron Meyer


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY