FRAMEWORK VAN ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS

PUBLIEKE WAARDE CREËREN MET ECOSYSTEMISCH DENKEN

DOOR DR. EELCO VAN HOUT

Voor de verwezenlijking van de publieke waarde propositie wil je als professional of leidinggevende in het publieke domein bruggen bouwen tussen verschillende doelgroepen en stakeholders. Het Framework van Entrepreneurial Ecosystems kan je daar heel goed bij helpen. Een entrepeneurial ecosystem is het geheel van mensen, bedrijven, organisaties, locaties, activiteiten, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties in een regio. De kracht van het framework is dat het je helpt om te herontdekken hoezeer publieke en private partijen op een natuurlijke, organische manier met elkaar samenhangen. Dit maakt het een stuk makkelijker om publiek private samenwerking vorm te geven. In deze onepager gaat dr. Eelco van Hout, Associate Professor en Academic Director bij TIAS School for Business and Society, in op :

 • De relevantie van dit model voor het publieke domein
 • Hoe ga je met het model aan de slag?
 • Hoe pas jij in dit model?
 • Welke handvatten en inzichten levert het model op?
 • Best practice: wat levert ecosystemisch denken op in de praktijk?

DE RELEVANTIE VAN HET FRAMEWORK VAN ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS VOOR HET PUBLIEKE DOMEIN

Op dit moment maken we heel concreet mee hoe verschillende partijen op een natuurlijke manier met elkaar samenhangen. In een goed functionerend ecosysteem zijn alle elementen met elkaar in balans. Wanneer daarin een verstoring optreedt, merken alle elementen in het ecosysteem dat. Crises als de bankencrisis in 2008 en de huidige coronacrisis maken dit direct duidelijk. Door de bankencrisis werd het voor ondernemers moeilijk om te investeren. Dat had een negatief effect op de werkgelegenheid waardoor het aantal uitkeringsaanvragen toenam, en het consumentenvertrouwen terugliep. Als gevolg daarvan ontstond een economische crisis, die direct impact had op het publieke domein.

Naar: Isenberg (2011)

Coronacrisis: nieuwe inzichten De huidige coronacrisis laat eveneens zien dat we onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn en hoe belangrijk we eigenlijk voor elkaar zijn. De crisis heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat de kinderopvangtaak gemakkelijk kan worden overgenomen door andere partijen. Hetzelfde geldt voor de zorg. We zien nu hoe ongelofelijk belangrijk de mentale gezondheid is van mensen. Het massale thuiswerken als gevolg van de coronacrisis, laat zien dat als mensen hun werkschema zelf in kunnen delen, ze meer aandacht besteden aan andere mensen in hun omgeving. Dit heeft direct impact op de gezondheid in het ecosysteem. Ook zijn we erachter gekomen hoe belangrijk de rol van de horeca is voor onze samenleving. Nu pas beseffen we hoe belangrijk we het vinden dat we elkaar face-to-face kunnen ontmoeten. De natuurlijke partners van het publieke domein Het Framework van Entrepreneurial Ecosystems is oorspronkelijk ontwikkeld voor het bedrijfsleven vanuit een bedrijfskundig perspectief, en is verbreed voor het publieke domein. Het model laat zien wie in een ecosysteem de natuurlijke partners van het publieke domein kunnen zijn. Wanneer je je bewust bent dat je als publieke organisatie ook een plekje in dit ecosysteem inneemt, besef je dat je met veel partijen in dit ecosysteem een gemeenschappelijk belang deelt. Dat levert een heel ander beeld op van de wereld dan wanneer je puur vanuit je eigen perspectief om je heen kijkt.

MET HET MODEL AAN DE SLAG

Stel dat je als school denkbeeldig in een helikopter stapt en boven je eigen regio gaat vliegen. Dan zie je niet ver van de school een bedrijventerrein liggen waarop verschillende bedrijven zijn gevestigd. Bedrijven die stuk voor stuk eigen producten, targets en missies hebben. Tegelijkertijd zie je dat deze bedrijven op een heel natuurlijke manier kunnen bijdragen aan de kernwaarde van de school en dat ze op een natuurlijke manier ook afhankelijk zijn van de school.

ECOSYSTEMISCH DENKEN - BRAINPORT EINDHOVEN

Wanneer je ‘Brainport’ googelt, vind je de volgende tekst: ‘Brainport Eindhoven is een technologieregio waarin bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen samenwerken aan een mooiere toekomst.’ Hieruit blijkt dat het doel van Brainport is de doelen van de partners te bundelen en samen elkaars doelstellingen te realiseren. Dit succesvolle initiatief laat zien wat verschillende partijen voor elkaar kunnen beteken en dat ze elkaar kunnen versterken. Daarnaast onderstreept Brainport hoe belangrijk persoonlijke relaties zijn voor het opbouwen van een nieuw ecosysteem. Maar ook dat je heel goed de kernwaarden van je partners op je netvlies moet hebben en hoe je daar op een goede manier gebruik van kunt maken. De kernwaarde van Brainport is: High Tech Brabant. Het doel van de overheid is Oost-Brabant te ontwikkelen tot een vitale economische regio. De universiteit van Eindhoven is gebaat bij fondsen en nieuwe cases afkomstig uit het High Tech bedrijfsleven, het High Tech bedrijfsleven heeft belang bij voortdurende ontwikkeling en vernieuwing. Door als overheid het High Tech bedrijfsleven te stimuleren met funds voor startups, ontstaat een ecosysteem waarin onderwijs, ondernemerschap en overheid elkaar helpen elkaars doelen te verwezenlijken.

HOE JIJ PAST IN HET MODEL

Wanneer je met het model aan de slag wil, wordt op aantal van je professionele en persoonlijke kwaliteiten meer dan voorheen een beroep gedaan:

 • Als je het gesprek aangaat met andere partijen, is het goed om te weten hoe die ander naar jou kijkt en hoe jij naar die ander kijkt. Wat zijn de vooroordelen over en weer? Empathisch vermogen stelt je in staat om in elkaars huid te kruipen en elkaars drives bloot te leggen. Belangrijk daarbij is helder te hebben wat je eigen publieke waarde voor het ecosysteem is.
 • Je vermogen om strategisch ecosystemisch te kunnen denken stelt je in staat een ecosystemisch netwerk te bouwen met relaties in het publieke en private domein, én met relaties buiten jouw traditionele keten om.
 • Je vermogen om strategisch te denken en flexibel te zijn, biedt je de handvatten om jouw kerncompetenties en waarden te verbinden met die van de ander.
 • Door het menselijke aspect van samenwerken te waarderen, heb je bij het opbouwen van je netwerk zowel oog voor het functionele aspect als voor het menselijke aspect van samenwerken. Een goede persoonlijke relatie op zich is immers al veel waard. Het is de kracht van de persoonlijke relaties in een netwerk, die voor een groot deel bepaalt wat er samen bereikt kan worden.

PRAKTISCHE HANDVATTEN EN INZICHTEN

Het Framework van Entrepreneurial Ecosystems levert je één heel belangrijk inzicht op. En dat is dat je altijd over natuurlijke strategische partners kunt beschikken met wie jouw publieke organisatie een gemeenschappelijk belang deelt. Door ecosystemisch te denken kunnen de tekorten aan financiën en mensen in het publieke domein zich van zelf oplossen. Daarnaast biedt het model een aantal praktische handvatten:

 1. Handvat om strategisch om je heen te kijken: waar zit de meerwaarde van deze publieke of private organisatie voor het totale ecosysteem?
 2. Handvat om je publieke waarde propositie scherper te krijgen en echt publiek te maken.
 3. Handvat om te analyseren welke van de activiteiten die je zelf zou willen doen, je kunt delegeren aan natuurlijke partners.

Wanneer je het gesprek met anderen partijen op gang brengt door te vragen hoe jij een bijdrage kunt leveren aan de kernwaarde van de ander, zul je merken dat je binnen 10 minuten verrassende verbindingen kunt maken. Dat komt doordat je in dit soort gesprekken verschillende invalshoeken bij elkaar brengt. Daardoor creëer je op een natuurlijke manier een omgeving waarin heel snel nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Met behulp van het model herontdek je als het ware het ecosysteem van jouw publieke organisatie, de natuurlijke plek die jouw organisatie inneemt in de samenleving, en je natuurlijke partners. Dit stelt je in staat een vruchtbare bodem te creëren voor natuurlijke strategische allianties.

Dr. Eelco van Hout is Associate Professor. Hij is Academic Director van de Executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS. Dr. van Hout is bestuurskundige en gespecialiseerd in innovatief organisatie- en netwerkdesign en de effecten daarvan op leiderschap, hrm, management en veranderprocessen in de publieke sector. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in publiek-private netwerkallianties en de strategische dilemma’ die hieruit ontstaan voor managers en bestuurders. In zijn werkzaamheden verbindt hij wetenschap aan advieswerk en heeft een zeer brede ervaring in vrijwel alle sectoren van het publieke domein. Hij ontwikkelt bruikbare visionaire vergezichten en brengt die samen met zijn gehoor, studenten en klanten, terug tot behandelbare proporties in de dagelijkse praktijk.

Creëer meer publieke waarde met ecosystemisch denken Zie jij als professional of leidinggevende in het publieke domein de ecosystemische manier van denken als effectief handvat voor de doelen die jij wil realiseren? En, ben je op zoek naar verdieping en een betere fundering van je afwegingen en beslissingen? Dan is de deeltijd TIAS-opleiding Executive Master of Public and Non-Profit Management wellicht een passende opleiding voor jou. De kennis en vaardigheden die je in de masteropleiding opdoet, stellen je in staat op een natuurlijke manier bruggen te bouwen tussen de verschillende doelgroepen en stakeholders die tot jouw ecosysteem behoren.

Meer informatie over Executive Master of Public and Non-Profit Management? Neem voor persoonlijk advies gerust contact met mij op.

Esther van ZijpÞ Program Adviser +31 13 466 8641

Copyright ©

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden gekopieerd en / of gereproduceerd zonder toestemming van TIAS. Augustus 2020

Our vision We believe business exists to serve society

Our purpose

We develop leaders who serve society by transforming business

Our ambition

We are the go-to-school for business transformation that serves society. An international hub for life long development for leaders who want to have an impact on society through business, now and in the future.

TIAS #Neverstopasking At TIAS, we encourage people to Never Stop Asking. To be critical and inquisitive. And at the same time creative and focussed on collaboration.


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY