strategiemaken en organisatiekraken

Strategieontwikkeling, organisatie-ontwerp en agile leren werken in één keer

Longread op basis van het boek 3458® - strategiemaken en organisatiekraken door Camilla van den Boom

Een snel veranderende realiteit

Steeds meer bedrijven merken dat de markt snel verandert en ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. De cyclussen worden steeds korter. Alles beweegt en ook nog tegelijkertijd. De wereld lijkt wel fluïde geworden. Alsof er sprake is van een nieuwe realiteit. Deze nieuwe realiteit is voor bedrijven duidelijk merkbaar. Vele van hen hebben moeite bij te blijven en te versnellen. Ze worden telkens weer geconfronteerd met de dagelijkse beslommeringen en legacy uit het verleden.

Hoe maak je de switch?

Brandjes blussen en politiek bedrijven is dagelijkse kost voor een heleboel managers. Dit kost bedrijven tijd, energie en geld. Terwijl iedereen inziet dat het anders moet. Maar hoe maak je de switch? Hoe wordt je bedrijf sterker, slimmer en sneller? Hoe stel en haal je doelen met elkaar in een steeds veranderende context? Hoe krijg je het voor elkaar?

Een nieuwe manier van strategiemaken

Met de code 3458 krijg je het voor elkaar. 3458 geeft je de juiste tools om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Strategieontwikkeling, organisatie-ontwerp en agile leren werken in één keer. Strategie wordt met 3458 een doorlopend, integraal en dynamisch proces en betrekt iedereen in het bedrijf. Het wordt de leidraad binnen het bedrijf.

En daarbij ook organisatiekraken

De nieuwe realiteit vraagt minder plannen en meer inspelen op veranderingen. Simpelweg een andere manier van werken. 3458 biedt concrete handvatten voor deze nieuwe manier van werken. Niet alleen om sterker, slimmer en sneller te worden, maar vooral ook te blijven.

Visuele tools om de toekomst te kwalificeren 3458 is een code die bedrijven helpt om doelen te stellen en te halen in de nieuwe en snel vergankelijke realiteit. Het is een proces, een mindset én een werkwijze. In grote lijnen legt 3458 niet de focus op een ‘blablabla’ verhaal op de lange termijn, maar stel je met 3458 de ambitie op de lange termijn vast en vertaal je die naar prioriteiten voor de komende 3 maanden. Deze prioriteiten zet je vervolgens om in acties voor de komende 4 weken, 5 dagen en 8 uur.

Gebaseerd op ervaringen uit de praktijk

3458 is de opsomming van wat een aantal bedrijven in de afgelopen jaren gedaan heeft om succesvol te worden en gezond de toekomst in te gaan. Het is dus een code gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. De samenstelling van 3458 is voortgekomen door jarenlang te experimenteren met strategie en organisatie binnen bedrijven om ze beter te maken. Het is een samenstelling van verschillende denkwijzen en concepten, die samen bedrijven helpen om sterker, slimmer en sneller te worden.

Bewust geen cijfermatige exercities

3458 bevat bewust géén cijfermatige exercities. Dit is voor sommige bedrijven zeker moeilijk. Veel bedrijven beschouwen Excel als hun ware religie. In het verleden draaide strategie nagenoeg alléén om de juiste berekeningen en werd alles in Excel uitgewerkt. De wereld was stabiel en ontwikkelingen volgden elkaar lineair op. In zo’n context zijn kwantitatieve rekenprogramma’s prima tools om inzichtelijk te maken hoe een bedrijf zich in de komende jaren moet ontwikkelen. De wereld is echter veranderd en niet langer stabiel, maar wisselvallig en onzeker. Vaak zijn ontwikkelingen onvoorspelbaar en moeilijk te duiden. In deze context zijn andere, kwalitatieve tools nodig - gecombineerd met creativiteit, kritisch denkvermogen en verbinding met anderen – om de positie van een bedrijf in de toekomst te duiden en te realiseren.

Niet voor bedrijven die Excel als enige waarzegger zien

3458 is een manier om te kwalificeren hoe de toekomst eruit kan zien en de code om deze toekomst te creëren én vast te houden, of onderweg bij te stellen. 3458 bevat tools die je naast de financiële berekeningen in Excel kunt gebruiken om helder te krijgen hoe je bedrijf het beste de toekomst in kan gaan. Cijfers en berekeningen zijn zeker nodig tijdens het strategieproces, ook in het dagelijks werk. Maar de toekomst kun je niet alléén in Excel vormgeven. 3458 is dus ook niet bedoeld voor bedrijven die Excel zien als enige waarzegger of toekomstbepaler.

3458 bij Swinkels Family Brewers, voorheen Bavaria

Frank Swinkels, voormalig CFO Bavaria

‘Uiteindelijk willen we nog succesvoller worden met een bedrijfsmodel dat iedereen begrijpt en dat je continu kunt blijven verbeteren. 3458 maakt dat mogelijk.’

‘Swinkels Family Brewers bestaat al 300 jaar. Op dit moment staat de zevende generatie aan het roer. Een paar jaar geleden hebben we als directie de ambitie uitgesproken om het bedrijf substantieel te laten groeien. Het bedrijf groter maken. We wilden in de volgende fase van het bedrijf iedereen bij de familie betrekken en ervoor zorgen dat we op meerdere fronten gingen ondernemen. De 3458 manier paste bij ons. Het zorgde ervoor dat het werken aan een nieuwe strategie een reis werd voor alle betrokkenen en zeker niet alléén een eenmalig event van de directie. 3458 helpt daarbij. Onderweg ontdek je ook altijd nieuwe dingen, daar moet je dan op af kunnen gaan. Garanties krijg je nooit. Een bedrijf is niet statisch, het is een business en geen wetenschappelijk project. Uiteindelijk willen we met z’n allen een nog succesvoller bedrijf worden, met een werkend bedrijfsmodel dat iedereen begrijpt en dat je continu kunt blijven verbeteren. 3458 maakt dat mogelijk.’

Met elkaar in actie komen

Het doel van 3458 is om snel inzichten te creëren, zodat je op basis van die inzichten kunt acteren. Door jezelf exploratieve strategische vragen te stellen en een doorlopende dialoog te voeren met je collega-directeuren of managers, zorg je ervoor dat je bedrijf toekomstbestendig wordt en blijft. De belangrijkste voorwaarde om met 3458 te starten en te werken, is dat je bereid bent om met je collega-directeuren of managers een open gesprek te voeren over jullie bedrijf en de toekomst ervan. Een gesprek dat gericht is op het bedrijf beter maken. Er is geen enkele juiste manier om strategie te maken en uit te voeren. Elk bedrijf moet voor zichzelf de juiste manier vinden om de verbinding te maken met de toekomst.

Investeren in de toekomst

Het proces 3458 past misschien niet bij ieder bedrijf. 3458 beschrijft alleen wat in andere bedrijven heeft gewerkt. Of dit bij jouw bedrijf past, is een kwestie van onderzoeken. De bedrijven die volgens 3458 werken, hebben er bewust voor gekozen om te investeren in de toekomst van het bedrijf. De directie of het managementteam is op zoek gegaan naar antwoorden op de vragen voor de toekomst, door op een constructieve manier het gesprek met elkaar te voeren en de toekomst samen vorm te geven. Hierbij wordt de directie of het managementteam ondersteund door een aantal gesprekskaarten.

Gesprekskaarten als gidsen

Het is een intensief, maar ook interessant proces. Er ontstaat discussie, maar ook begrip en samenhang. De 3458 gesprekskaarten zijn de gidsen in de toekomstbepaling, maar bepalen ook de herijking van de organisatie en de mindset, oftewel de structuur en de cultuur. Onderweg ontdekt de directie of het managementteam welke opties het bedrijf heeft voor de toekomst en sorteert hierop voor, door gezamenlijke beslissingen te nemen die het bedrijf ten goede komen.

Een gemeenschappelijk beeld van de toekomst creëren

De gesprekskaarten worden getekend of geprint en op de muur gehangen, zodat iedereen ze kan zien en erover in gesprek gaat. Het gesprek is namelijk waar het gebeurt, dáár doe je de inzichten met elkaar op. Door het ophangen van de gesprekskaarten en het visualiseren van de vragen die je met elkaar moet beantwoorden, kan de directie of het managementteam in gesprek gaan en een gemeenschappelijk beeld van de toekomst creëren. Met deze visuele manier van werken wordt niet alleen de toekomst en de weg er naartoe zichtbaar, maar ook waar het bedrijf aan werkt en hoe voortgang geboekt wordt.

Stap voor stap duidelijkheid

Met 3458 werk je in korte cyclussen, met intensieve discussies en doorlopende reflectie, om stap voor stap duidelijkheid te creëren en zo betere beslissingen voor het bedrijf te nemen. Een bedrijf heeft pas kans van slagen als iedereen hetzelfde doelbeeld voor ogen heeft, de bedrijfsambities en de bedrijfsdoelen omarmt en zijn of haar rol hierin vervult. Daarom is het belangrijk dat iedereen de bedrijfsambitie en de bedrijfsdoelen begrijpt. In 3458 staat duidelijkheid voorop. Duidelijkheid over de omgeving waarin het bedrijf opereert, maar ook duidelijkheid over het bedrijf zelf en de ambitie op de lange termijn. Het proces om de toekomst te bepalen en je bedrijf te organiseren, wordt door middel van 3458 transparanter en opener, maar ook eerlijker en duidelijker dan voorheen.

De belangrijkste onderdelen van het 3458 proces van strategiemaken en organisatiekraken

ONDERZOEKEN

Naar binnen, naar buiten en naar voren kijken. Wie zijn we? Wat komt er op ons af? Waar gaan we naartoe?

VASTSTELLEN

Het wat, het wie en het hoe. Wat doen we? Wie doet wat? Hoe doen we dat?

ACTEREN

Een strategiekaart met concrete doelen. Verschillende teams die met elkaar samenwerken. Met een modern ritme en cadans.

Toekomstbestendig worden

Toekomstbestendig worden, is geen eenmalige gebeurtenis. Het is het resultaat van een doorlopend gesprek over en continu actie ter verbetering van de bedrijfspositie. Eerst binnen de directie of het managementteam, daarna tussen de verschillende onderdelen van dat bedrijf en daarna binnen de bedrijfsonderdelen met elke medewerker. Pas als dit cirkeltje rond is, is er kans op succes.

3458-proof worden met TIAS?

Wil jij aan den lijve ondervinden wat 3458 voor jouw bedrijf kan betekenen en hoe je de code kan implementeren?

Doorloop het hele proces en ga er samen met peers praktisch mee aan de slag in de 3-daagse masterclass 3458®

van TIAS. Onderweg word je geïnspireerd door andere deelnemers die net als jij op zoek zijn naar handvatten om

hun bedrijf toekomstbestendig te maken voor de nieuwe realiteit. Na de masterclass ben je klaar om samen met je

directie- of managementteam aan de hand van 3458 strategie te maken en je organisatie te kraken met als doel

sterker, slimmer en sneller te worden.

3458 bij Stork Technical Services

Femke de Jager, voormalig VP Consultancy Stork Technical Services

‘3458 leidde ons tot diepe inzichten, die niet alleen ons eigen team maar ook onze bijdrage aan Stork beter maakten.’

‘We hadden bij Asset Management Consultancy honderd consultants over de hele wereld die grote Oil & Gas en Chemie klanten van advies voorzagen. Niet alleen hadden we te maken met de mogelijkheden van digitalisering, ook veranderde de klantvraag drastisch. Eerst werden we gevraagd om tijdelijke support te leveren of advies te geven, nu werden betrokken om ook bepaalde oplossingen te implementeren. Om te voorkomen dat we in een volledige chaos belandden waarin de klant vroeg en wij draaiden, ben ik op zoek gegaan naar manieren hoe we tegelijk met het beantwoorden van de veranderende klantvraag konden bouwen aan een nieuw fundament dat ons als team en groep succesvol kon maken. De visuele en slimme manier van werken van 3458 heeft voor ons gewerkt. Het bracht het beste van mijn team naar boven en leidde ons via een gecondenseerd, intensief maar grondig proces tot diepgaande inzichten, die niet alleen ons eigen team en unit maar ook onze bijdrage in Stork beter maakten.’

Let op.

3458 werkt alléén met mensen die de toekomst samen willen onderzoeken om betere antwoorden te vinden. Mensen die zich bedreigd voelen door de zoektocht, passen niet in het 3458 proces.

Camilla van den Boom De 3-daagse Masterclass 3458® wordt gegeven door Camilla van den Boom (MSc), bedrijfskundige en oprichter van strategisch adviesbureau sturrm. Met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling is ze een veelgevraagd adviseur van grote en middelgrote bedrijven. Camilla doet onderzoek naar hoe bedrijven de toekomst vorm kunnen geven. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van slagvaardige bedrijven in een steeds veranderende context.

Meer weten?

Jij bent aan zet in de 3-daagse masterclass 3458®

Heb je vragen over de Masterclass 3458®? Neem gerust contact met mij op!

Jet Eshuis Coördinator Programma Advies +31 13 466 86 95

NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY